slimība, kuru rada bieža alkoholisko dzērienu lietošana un kurai raksturīga patol. tieksme pēc alkohola, kas saslimušo noved pie psih. un fiz. sabrukuma, kā arī sociālas degradācijas.

Alkoholisms kā slimība jāatšķir no dzeršanas vai žūpošanas; tā ir Alkoholisms cēlonis, bet vēl nav slimība.
Alkoholisms un žūpošana ir kaitīga cilv. veselībai, nelabvēlīgi ietekmē bērnu audzināšanu, rada zaudējumus ražošanā, atstāj kaitīgu ietekmi uz sabiedrības labklājību. Tāpēc Alkoholisms ir svarīga med. un sociāla problēma.

Akūta saindēšanās ar alkoholu jeb etilspirtu ietekmē gk. kavēšanas procesus centrālajā nervu sistēmā, tā mainot cilv. izturēšanos, domāšanu un valodu. Iestājas alkohola reibums, kura pakāpe ir atkarīga no alkohola devas, koncentrācijas, cilv. individuālās jutības un organisma vispārējā stāvokļa.
Jau vieglā alkohola reibumā (ja alkohola daudzums asinīs ir 0,05% to rada 0,5—1 l alus vai 50—100 ml degvīna vai konjaka, vai 200—400 ml 14—18% vīna) ir traucēts normālais līdzsvars starp ierosas un kavēšanas procesiem, palēninās atbildes reakcijas uz kairinājumu, pavājinās kustību koordinācija. Rodas siltuma un reibuma sajūta. Cilv. kļūst bezrūpīgāks, bezatbildīgāks, pārvērtē savas spējas, neievēro piesardzību. Tas viss var radīt darba ražīguma samazināšanos, brāķi ražošanā, avārijas transportā u.c. smagas sekas.

Vidējā reibuma pakāpē ( alkohola koncentrācija asinīs ir 0,1%; to rada 0,5—1 l vīna vai 150—300 ml degvīna vai konjaka) alkohols vēl vairāk nomāc kavēšanas procesus, iestājas ierosas pārsvars. Bezrūpīgo, jautro noskaņojumu nomaina īgnums, dusmu uzliesmojumi, takta trūkums, rupjība. Pavājinās spēja kritiski novērtēt situāciju. Piedzērušā rīcība var kļūt bīstama sev un apkārtējiem. Kustības ir nekoordinētas, gaita nestabila. Var būt slikta dūša un vemšana, pēc tam rodas nogurums un vājums.

Smagā alkohola reibumā (ja asinīs ir 0,2% alkohola; to rada 400—500 ml degvīna vai konjaka) tiek nomākti ari ierosas procesi, rodas kustību un līdzsvara traucējumi, neskaidra runa, bieži sākas vemšana. Uzbudinājums un bīstama rīcība var būt neilgu laiku, jo drīz vien sākas apātija, miegainība, kas pāriet narkotiskajā miegā. Iestājas dzīvībai bīstami sirdsdarbības un elpošanas traucējumi.

Ja alkohola saturs asinīs sasniedz 0,5% , var iestāties nāve sakarā ar dzīvībai svarīgu centru paralīzi iegarenajās smadzenēs. Bieža alkoholisko dzērienu lietošana ar laiku rada stabilus traucējumus — hronisko Alkoholisms. Tam raksturīgs narkomāniskās alkoholatkarības sindroms — patol. tieksme pēc alkohola, paškontroles zudums, abstinences sindroms ( paģiru sindroms). vemšanas aizsargrefleksa izzušana, mainīta organisma izturība (tolerance) pret alkoholu, kā arī somatiski un neiroloģiski traucējumi un personības degradācija.

Hron. Alkoholisms noris vairākās stadijās.
I jeb neirastēniskā stadija rodas pēc 1—5 g. ilgas sistemātiskas alkoholisko dzērienu lietošanas (visbiežāk 21—25 g. vecumā) un ilgst 1—3 g. galv. simptomi: pieradums pie lielām alkohola devām un vemšanas aizsargrefleksa zudums. Rodas uzmācīga tieksme pēc alkohola; sākumā alkohola lietošana un viss, kas ar to saistās ( dzeršanas rituāls, runas par dzeršanu un izdzertā degvīna daudzumu), rada emocionāli pacilātu noskaņu. Reibums ir subjektīvi patīkams, rada eiforiju, un pēc noteiktas alkohola devas zūd spēja kontrolēt izdzertā alkohola daudzumu — dzeršana turpinās tikmēr, kamēr vien ir ko dzert un kamēr fiziski iespējams iedzert. Reibuma laikā izpaužas saasinātas rakstura īpašības (pēc rakstura aizdomīgi cilvēki pāriet uz čukstēšanu; citiem uzmācas greizsirdības domas, teatralitāte, lielība). Saīsinās starplaiki starp dzeršanas reizēm. Sākas dzeršana vienatnē, slepeni. Rodas neiroloģiski traucējumi — bezmiegs (gk. agra pamošanās), astēnija. Sākas pārmaiņas raksturā.

II jeb narkomānijas stadija visbiežāk ilgst apm. 4—6 g. Šajā laikā tieksme pēc alkohola kļūst nepārvarama ( slimnieks šai tieksmei pārstāj pretoties), sevišķi pēc izdzertas alkohola devas. abstinences sindroma parādības sākumā izdodas pārtraukt ar nespecifiskiem līdz. (stipru tēju, kafiju). vēlāk tikai ar alkoholu. Slimniekam šajā periodā ir maksimāla izturība pret alkoholu. Mainās reibuma raksturs; miera un patīkama atslābuma sajūtu nomaina ātra uzbudināmība un kustību aktivitāte (tieksme klaiņot). domāšanā rodas t.s. iestrēgšana (runā par vienu un to pašu, piem., atkārtoti stāsta notikumus no savas dzīves, nepārtraukti atvainojas), labsirdību nomaina ļaunums, niknums, alkoholiķis kļūst sociāli bīstams.
abstinences sindroms sāk izpausties arī pēc nelielām alkohola devām, dzeršanas periodi kļūst ilgstoši, tos var pārtraukt tikai naudas trūkums vai saasinājušās konflikta situācijas. Iestājas personības degradācija. Zūd godīgums, pienākuma apziņa. alkoholiķis nespēj pareizi vērtēt situāciju un savu stāvokli, atšķirt nopietno, pat traģisko no smieklīgā (t.s. alkoholiķa humors — rupji, ciniski, lēti, bieži vien ļauni joki). Mainās interešu loks; sākumā tas sašaurinās, pēc tam, iestājoties pastiprinātai nogurdināmibai, zūd jebkuras intereses. Zūd emocijas un jo sevišķi griba. Reizē ar epizodiskiem solījumiem un it kā labiem nodomiem viegli pamanāms galējs egoisms, rupjība, cinisms. Drīz vien rodas depresija, kam var būt disforiska nokrāsa, bieži rodas pašnāvības domas un mēģinājumi.
alkoholiķis ir nepastāvīgs, neaprēķināms (nav zināms, kā viņš kuro reizi rīkosies līdzīgā situācijā). Samazinās intelektuālā darba produktivitāte. Pakāpeniski zūd atmiņa, garīgā aktivitāte, vēlāk arī spriešanas spējas, iestājas plānprātība. alkoholiķis vairs neslēpj savu dzeršanu, bet naivi mēģina to attaisnot (piem., alkoholu lietojot tāpēc, lai ārstētos pret bezmiegu, lai aizmirstu nepatikšanas u.tml.). Sākas arī cns organiskas pārmaiņas, smadzeņu atrofija.

III jeb encefalopātijas stadijā (iestājas visbiežāk 31—40 g. vecumā) raksturīgas manāmas organiskas pārmaiņas galvas smadzenēs. Slimnieks vairs nepanes lielas alkohola devas, tāpēc pāriet uz vieglākiem dzērieniem ( vīnu); vēlāk naudas trūkuma dēļ un ātrākas apreibināšanās nolūkā lieto lētākus līdz. (politūru, odekolonu u.c). Dzeršanas periodos parasti ir smagi atmiņas traucējumi. alkohols vairs nerada labsajūtu, bet kļuvis par nepieciešamību, — ja tas nav lietots, var rasties somatiski traucējumi. Dzeršana tiek pārtraukta tikai tad, kad sākas smagas komplikācijas, kas apdraud slimnieka dzīvību. Arēji var maldīgi likties, it kā alkoholiķis pārtrauktu dzeršanu ar lielu gribasspēku. Radies dziļš personības defekts.
alkoholiķi šajā stadijā pilnīgi zaudējuši agrākās personības īpatnības un kļuvuši cits citam līdzīgi — vai nu eksplozīvi, ļauni (niecīgākais iemesls uz iepriekšējas bezrūpības un vienaldzības fona rada naida un dusmu uzliesmojumus), vai arī gļēvi, apātiski, ar eiforisku vai nomāktu garastāvokli.
Intelektuālās pārmaiņas novedušas pie dziļas plānprātības. Sājā stadijā bieži rodas alkohola psihozes, un pēc tam defekts arvien padziļinās. Alkoholisms attīstoties, rodas stabilas un progresējošas pārmaiņas visā organismā: bieži izveidojas hron. gastrīts, aknu ciroze, hepatīts, čūlas slimība, miokardīts. raksturīga priekšlaicīga novecošana — izkrīt zobi un mati, lūst nagi, rodas grumbas, āda zaudē elastību, kļūst pelēka.

Alkoholisms izcelsmē zināma nozīme var būt organisma īpatnībām ( iedzimtībai, reaktivitātei, personībai, vecumam, dzimumam utt.), cilv. sociālajam stāvoklim, izglītībai, ģimenes stāvoklim. Vienādos pārējos apstākļos lielākā nozīme ir t.s. mikrosociālajai videi — tuvākās apkārtnes ietekmei, kas rada noteiktu pozitīvu vai negatīvu attieksmi pret dzeršanu. Lielāka sliecība uz Alkoholisms piemīt cilvēkiem, kuru estētiskās un ētiskās prasības ir mazas un kuri vieglāk ietekmējami. Materiālās labklājības celšanās var pat veicināt šo cilvēku noslieci uz Alkoholisms Dažreiz Alkoholisms rašanos var sekmēt sistemātiska alkoholisko dzērienu lietošana ārējo apstākļu ietekmē (piem., dažu profesiju pārstāvjiem, kuriem alkohols viegli pieejams).

Ārstēšana. Hron. Alkoholisms ārstē gan ambulatoriski ( psihoneiroloģiskajā dispanserā vai kabinetā), gan stacionārā ( psihoneiroloģiskajā slimnīcā). Lieto dažādas ārstn. metodes, lai novērstu tieksmi pēc alkohola. Tiek palielināts organisma jutīgums (ar sen-sibilizējošiem līdz. jau pēc nelielas alkohola devas rodas subjektīvi smags stāvoklis — baiļu sajūta un veģetatīvas reakcijas) un izveidojas negatīvs nosacījuma reflekss pret alkoholu (ar vemšanas līdz.). Sevišķa nozīme ir psihoterapijai.
Ārstēšanas pēdējais posms — ārstēšanas rezultātu nostiprināšana, recidīvu novēršana — ir visilgākais (līdz 3 g. un ilgāk). Tas ietver gan medikamentozo ārstēšanu, gan audzināšanas pasākumus. Slimniekam pilnīgi jāizvairās pat no dzērieniem, kas satur ļoti niecīgu alkohola daudzumu. Labāki panākumi ārstēšanā ir tad, ja slimnieks pats aktīvi vēlas atbrīvoties no Alkoholisms un precīzi ievēro visus ārsta norādījumus un ģimene, kā arī darbabiedri viņam palīdz. Svarīgi ir savlaicīgi uzsākt ārstēšanu.
  • Komentāri: 15 no 61
2010-04-01 17:54:59

Andris

Vai kāds nezina , kā varētu izārstāt alkoholismu? Dzeru jau vairākus gadus, navaru baigt, jo tagad jau paliek slikti kā nav alkohola organismā. Mājās nevaru izgulēties, bet strādāju , darijumus veicu alkohola reibumā. PAgaidām darba darīšanās viss bija normāli, bet jūtu , ka tas var traucēt darbam un ģimenei.

2010-03-15 22:15:39

Viktorija

labdien!mana mama pedejo laiku ļoti daudz saka lietot alkaxolu!! Pirms dažiem gadiem atpakalj viņa to nelietoja!!bet tagat es nezinu ko darit!Ta deļj viņja pazaudeja darbu!Palidziet!Es nezinu ko darit! vinja negrib iet pie arsta vinja uzkata ka tas ir normali!!ka vinja daudz nedzer un bajdas atzit ka vinja jau alkaxoliks!!palidziet ludzu!!

2010-03-13 22:59:48

cilvēks

Lai nedzertu naudu nemaz nevajag,pat santīmu nevajag.ir izvēle-dzert un izvēle nedzert.Ar izvēli vēl ir par maz ir jāmaina dzīvesveids tātad netiek lietots alhohols nekādos daudzumos un nekādos apstākļos ne bēdās ne priekos.Tūkštošiem cilvēku pārtraukuši lietot alhoholu un pat vairākus gadu desmitus un paradoksāli bet tūkstoši par viņu eksistenci neko nezina vai negrib zināt! Ir tāda kustība kā A.A.org.aa.lv Es dzēru līdz 30 gadiem un tagad ir 11gadi kopš nelietoju un varu teikt ka jau no pirmās dienas nelietojot dzīve gājusi tik uz labo pusi un netaisos vairs to mainīt pret dzīvi mūžīgās mokās-alholisma murgos.

2010-03-05 16:43:08

:(

Es esmu sieviete alkoholiķe. To jautājumu KĀPĒC dzeru, uzdodu sev katru dienu. It kā ar prātu saprotu, ka NEVAJAG, bet atrodu makā pēdējos santimus un nopērku alko... :(( esmu jau nogurusi. Pats trakākais, ka nauda ārstam nav! - šmigai vienmēr atrodas....

2009-11-18 20:00:44

astra-

Labs, vajadzīgs raksts. Biedējoši ir rezultāti tai žūpošanai. Laikam būs jāmet miers, vai tad nu tīri par idiotu iesi palikt!!1 Paldies, mani tiešām aizķēra.

2009-11-01 21:15:41

Līga

Esmu pametusi vīru alkogholiķi pēc 15 kopā nodzīvotiem gadiem. 8 no tiem bija ļoti laimīgi. Pēdējie....patr nezinu kā tos nosaukt. Aizgāju plīstošu, manā virzienā lidojošu šņabja pudeļu pavadībā. Cik mēs bijām laimīgi četratā ar diviem bērniem un kaķi atrodoties īrētā, bet miera pilnā dzīvoklītī!!! Pirms nepilniem diviem gadiem tas notika. Tad es pazaudēju darbu, alimentus es nesaņēmu, prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu biju jau iesniegusi, bet tādas lietas mūsu birokrātiskajā tieslietu sistēmā netiek risinātas ātri. Pirms pārvākšanās biju paņēmusi kredītus, lai izremontētu dzīvoklīti, uz kuru pārvācāmies, attiecīgi sociālie pabalsti šo kredītsaistību dēļ man nepienācās. Vai kāds spēj stādīties priekšā māti ar diviem skolas vecuma bērniem bez darba ar kredītiem un īrētā dzīvoklī?! Atsaucoties uz Cilvēktiesību deklarāciju un Bērnu tiesību konvenciju, ko Latvija ir parakstījusi un kas hierahiski ir augstāk stāvoši par mūsu ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, panācu atbalsta saņemšanu šajā grūtajā posmā no Rīgas domes puses. Četrus mēnešus es biju bez darba, nonācu pat slimnīcā nepietiekama uztura dēļ - līmēju ciet ledusskapi kamēr bērni nebija mājās, lai es nejauši neapēstu to, kas viņiem ir vairāk nepieciešams,veselu grāmatu par to var uzrakstīt, piemēram, ar nosaukumu "Bads 2" (atsaucoties uz Hamsuna "Bads"), bet stāsts nav par to. Ar to es gribēju pateikt, ka nevienu pašu brīdi neesmu nožēlojusi to, ka aizgāju no vīra alkoholiķa, nevienā brīdī pat doma atgriezties nav parādījusies. Pat tagad, kad viņš no jaunā gada vairs alkoholu nelieto, cer, ka mēs atgriezīsimies, es nepieļauju tādu domu - ne pret ko es nemainīšu šo mieru un brīvību, ko esmu ieguvusi aizejot. Tāpēc, ja sieviete kā iemeslu palikt nosauc to, ka nav kur iet, tad tā ir mazākā bēda - nevajag sevi mocīt - jaunas dzīvesvietas atrašana un ar to saistītās materiālās problēmas ir pārejošas, tas ir tā vērts nedaudz pacīnīties par savu neatkarību, atbrīvoties no līdzatkarības un iespējamās grimšanas līdz ar to otru, kurš nevēlas atbrīvoties no visus tik traucējošā alkoholisma un Tu vairs nezini kā viņam palīdzēt, atliek palīdzēt vien pašai sev, pat ja tas nav viegli, bet Tu būsi sevi izglābusi!

2009-10-22 13:02:32

sapa

galvenais ir pasa velesanas

2009-10-19 22:40:42

Anna

Tas ir ķimisks savienojums organismā.Vai tad Tik daudz cilvēku ciestu no šis problēmas.Turas 16 gadus un "noraujas"Jo nevar pat kofektes,kur ir alkohols...

2009-09-11 16:51:59

black_joker

mjā- aliņš ir labs - iedzert nav grūt, tik nevajag dzērājam, pļēguram kļūt.....labs alus nedēļas nogalē vēl nav nevienam traucējis - vairāk par 8 aliem nedzeru reizē....ja ir iekāriens- ir izdzerti arī 18 ali vienā dienā ( visu nakti zoli spēlējot) un 17 otrā, bet tad bij tāds nervu stāvoklis, ka varēju arī laikam nejēgā spirtu dzert - arī nereibtu....galvenais ir attieksme un kontrole...ja tās nav- var točna nodzerties..

2009-08-24 12:19:40

sina


Jus tie, kas dzerat, padomajiet par apkārtējiem-tie cieš visvairāk-jo tā patiesi nav viņu izvēle:
http://alkoholalidzatkarigie.blogspot.com/

2009-07-27 22:21:24

smart235

rūtai un inccim
--
pēc definīcijas, par alkoholiķi uzskatāms tāds, kurš nevar kontrolēt izdzertā daudzumu, resp., cilvēks, kurš izdzer tik daudz, ka ir piedzēries; tas tā - vienkāršojot. Piebildīšu - pat tādos gadījumos, ja šāda piedzeršanās ir kaut vai reizi pusgadā.
--
Kvalificēta palīdzība ir saņemama Narkoloģijas centra Motivācijas nodaļā, kas atrodas /vismaz pirms brītiņa vēl bija/ Hospitāļu ielā, Kara hospitāļa teritorija. Vadītāja /cik man pēd. ziņas/ ir Dr. Ināra Vārpa.
Arī maksa par šo bija absolūti simboliska, nedēļas kurss maksāja, ja pareizi atceros, sešus (!) latus. Iespējams, gan ka tagad valsts finansējumu nogriezuši, kā visu visiem. Iesaku atrast to vietu un dakteri maksimāli ātri, var gadīties, ka drīz vien vairs nebūs ko meklēt...
Tāpat kā neiesaku (tomēr) Minesotas programmu, pirmkārt, tā vairāk domāta no narkotikām atkarīgajiem, otrkārt, dažādās pārrunās ar alkoholiķiem esmu secinājis, ka tā ir stipri maziedarbīga, toties dārga gan.
--
īpaši Inccim - pārrunas iedarbojas tad, ja tās notiek līdzīgo starpā; jūsu vīram jārunājas ar tiem, kam tāds problēmas ir vai ir bijušas, tad varbūt būs rezultatīvas.
Parasti gan alkoholiķiem problēmu nav, pareizāk, ir tikai viena - kur dabūt iedzert...
--
īpaši Rūtai - kodēšana un ampaulas nepalīdz viena vienkārša iemesla dēļ- šī "ārstēšana" dibināta uz bailēm, bet cilvēka apziņā baiļu slieksnis nepārtrukti pazeminās, tātad, loģiski, pēc laika notiek atgriešanās sākumpunktā. Pie tam šim laika nogrieznim ir tendence arvien samazināties. Diemžēl.
Atkārtoju vēlreiz - ja vēlaties ko pārspriest par šīm problēmām ne publiski, variet man droši rakstīt uz meilu smart235 et gmail punkts com; pats būdams alkoholiķis, uzskatu par savu pienākumu palīdzēt katram, kurš vien to vēlas un cik tas ir manos spēkos.

2009-07-24 11:00:56

inccis

Jā,alkoholisms ir liela nelaime.Man vīrs arī dzēra joņiem.Sākās divas, trīs dienas,tad jau beigās nedēļas.Tad ir vienalga kāds izskatās, kur guļ,var neest vispār,kā runā un par ko.Ko saka citi tas ir vienalga... Naktīs nav mājās. Pirms pusotra gada nostrādāja laikam kāds klikšķis un nedzēra.Sākās jaukas dienas.Gan ekskursijas, balles,normāli draugi..Tad nu nesaprotu kas notika, kad tā visa dzeršana sākās no gala.Jā ,pirms tās dzeršanas palika stresains, darbi neveicās,visi pie tā bija vainīgi tikai pats nekad.. Aliņi pa vakariem,tad jau stiprāki dzrērieni..Pārrunas neko nedod jo uzskata ka nav dzērājs....Lai gan bērni jau ir pieauguši tiem tas viss jānoskatās.Varbūt kāds var ieteikt ko darīt un kur griezties?Vai šis pazīmes ir alkaholiķiem???

2009-07-21 15:07:17

ruuta

Ja cilveks nevar sevi kontrolet neviens to bez pasa gribas un apnemsanas to nevar izarstet man ir bijusi pazinas kas kodejusies visadiem lidzekliem maksaja pasakainas naudas un tad beigsies termins un sakas viss no jauna un interesantakais ka tas tiek gaidits un darits apzinigi .Ta tas var turpinaties ja iztur aknas vai sirds .

2009-07-13 14:25:04

smart235

->mulķeiir, ir motivācija, tici man.mans alkohola lietotāja stāžs - aptuveni 30 gadu; pēdējā pusotrā no šiem katru dienu vidēji izdzēru litru šņabīša.Kopš 1999.g. maija un joprojām esmu sausā.--Bet vai viņš pats saprot, ka ir alkoholiķis? Bez tam, ieteiktu tev padomāt par motivāciju, KĀPĒC viņš dzer. vrb variet skaidrības brīžos to pārrunāt. Bez tam, aksioma ir, ka alkohols problēmas neatrisina, tieši pretēji, pastiprina. Alkoholiķi, kā likums, tam netic. Pierādīt pretējo iespējams garu pārrunu ceļā.Tomēr tas IR iespējams. Jo neesmu vienīgais ar šādu nedzeršanas stāžu, personīgi pazīstu tādus, kam vairāk. Daži tikuši galā saviem spēkiem, tomēr tie ir reti izņēmumi.Alkoholiķim pirmkārt jāapzinās, ka viņš tāds ir, resp., alkohola lietošana sagādā problēmas, kuras pastiprinās; otrkārt - jābūt skaidrai vēl vienai lietai - bez palīdzības no šīs slimības vaļā netikt.--p.s.Ja vēlies, vari rakstīt man e-pastā smart235 et gmail punkts com

2009-07-13 14:24:54

smart235

->mulķei
ir, ir motivācija, tici man.
mans alkohola lietotāja stāžs - aptuveni 30 gadu; pēdējā pusotrā no šiem katru dienu vidēji izdzēru litru šņabīša.
Kopš 1999.g. maija un joprojām esmu sausā.
--
Bet vai viņš pats saprot, ka ir alkoholiķis? Bez tam, ieteiktu tev padomāt par motivāciju, KĀPĒC viņš dzer. vrb variet skaidrības brīžos to pārrunāt. Bez tam, aksioma ir, ka alkohols problēmas neatrisina, tieši pretēji, pastiprina. Alkoholiķi, kā likums, tam netic. Pierādīt pretējo iespējams garu pārrunu ceļā.
Tomēr tas IR iespējams. Jo neesmu vienīgais ar šādu nedzeršanas stāžu, personīgi pazīstu tādus, kam vairāk. Daži tikuši galā saviem spēkiem, tomēr tie ir reti izņēmumi.
Alkoholiķim pirmkārt jāapzinās, ka viņš tāds ir, resp., alkohola lietošana sagādā problēmas, kuras pastiprinās; otrkārt - jābūt skaidrai vēl vienai lietai - bez palīdzības no šīs slimības vaļā netikt.
--
p.s.Ja vēlies, vari rakstīt man e-pastā smart235 et gmail punkts com

Pievienot komentāru