cilvēkam specifiska darbība, kas nodrošina sakarus starp cilvēkiem. RUNA aparāts, kur notiek skaņu veidošana, sastāv no balsenes un rezonatoru sistēmas — mutes un deguna dobumiem, kā arī deguna blakusdobumiem. Balss skaņas rodas, vibrējot balss saitēm. Balss saišu vibrācija veido patskaņus, bet līdzskaņi rodas mutes un deguna dobumos. Skaņu veidošanā iesaistīto daudzo muskuļu saskaņotu darbību nodrošina ietekmes no vairākām galvas smadzeņu daļām: iegarenajām smadzenēm un vidussmadzenēm, smadzenītēm, taču galvenais RUNA motoriskais jeb RUNA kustību centrs atrodas galvas smadzeņu lielo pusložu garozā, turklāt t.s. dominējošā puslodē: labročiem — kreisajā, bet kreiļiem — labajā smadzeņu pusē. Bez RUNA motoriskā centra nav iespējama vārdu veidošana balss aparātā. Garozas dzirdes zonā atrodas RUNA uztveres centrs, bez kura nevar saprast vārdus, kaut arī balss skaņas skaidri dzirdamas. Analoģiski centri noteic arī spēju lasīt un rakstīt. Informācijas iegūšanai cilv. izmanto 2 signālsistēmas — pirmo un otro. Pirmo signālsistēmu veido vides tiešo kairinājumu (redzes, dzirdes u.c.) sajūtu analīze un sintēze. Šī sistēma izveidojusies gan dzīvniekiem, gan arī cilvēkam. Taču cilv. saņem signālus arī vēl ar RUNA (valodas) palīdzību. Dzirdēti vai lasīti vārdi, piem., «sarkana gaisma», cilvēkam izraisa tādu pašu nosacījuma reakciju kā pats sarkanās gaismas signāls. I. Pavlovs, kas radījis mācību par otro signālsistēmu, uzsver, ka vārdi tātad ir signālu signāli. Vārdi dod iespēju abstrahēties no konkrētajiem priekšmetiem un norisēm un veidot vispārinājumus, kas izpaužas jēdzienos. Abstrakcijas un vispārinājumi veido specifiskās, augstākās, cilvēciskās domāšanas pamatu. RUNA — vārdu veidošana un savienošana — ir valodas mutvārdu forma. Valoda cilvēkiem izveidojusies gadu tūkstošu gaitā kolektīva darba procesā. RUNA un valoda spēj attīstīties tikai cilv. sabiedrībā, turklāt noteiktā bērna attīstības posmā. Tie daži bērni, kurus zīdaiņu vecumā bija nolaupījuši dzīvn. un kuri bija uzauguši dzīvn. vidū, pēc atgriešanās cilv. sabiedrībā mācījās runāt ar lielām grūtībām vai arī nemaz nespēja apgūt runasspēju. Runas traucējumi var rasties arī dažādu nervu sistēmas un RUNA aparāta bojājumu dēļ.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru