Par projektu

Galvenais informācijas avots ir "Populārā medicīnas enciklopēdija" – Latvijas Enciklopēdiju izdevniecība, Rīga, 1984. gads.

Neslimo.lv uzturētājs, SIA "PM Pro", neuzņemas atbildību par portālā Neslimo.lv publicētās informācijas precizitāti un šīs informācijas izmantošanas sekām.

SIA "PM Pro" nenes atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas kādai personai var rasties saistībā ar portāla Neslimo.lv darbību vai tās traucējumiem, ja vien ar šo personu nav noslēgti līgumi, kuros atrunāts citādāk.

SIA "Netcards" iesaka NEIZMANTOT doto informāciju pašārstēšanās nolūkiem.

neslimo.lv publicētā informācija tika iegūta ieskanējot Populāro Medicīnas Enciklopēdiju un apstrādājot ar OCR (teksta pazīšanu attēlā) programmu, tāpēc iespējamas kļūdas.

BŪSIM PATEICĪGI PAR NORĀDĒM UZ KĻŪDAINU INFORMĀCIJU.

"Populārā medicīnas enciklopēdija" autoriAtvērt autoru sarakstu.