Datu avots

Datu avots LV VM Veselības inspekcijas "Ārstniecības iestāžu reģistrs"

Detalizētaki kontakti: Veselības inspekcija - kontakti