nervu funkcionālās sistēmas, kuras veidojas CNS sakarā ar aferentajiem impulsiem, kas plūst no dažādiem receptoriem un signalizē par norisēm ārējā vidē un pašā organismā (I. Pavlova ieviests termins). Dzīvniekiem šo impulsu avots ir kairinājumi, ko rada tieši pašas īstenības priekšmeti un parādības (primārie signāli) gan beznosacījuma, gan nosacījuma kairinātāju veidā. Cilvēkam ir arī otra, speciāla SIGNĀLSISTĒMAS — vārds. I. Pavlovs uzsver, ka cilvēkam radušies, attīstījušies un kļuvuši pilnīgi otrās pakāpes signāii, primāro signālu signāli — vārdi, ko izrunā, dzird un redz.

Tātad cilvēkam ir 2 SIGNĀLSISTĒMAS: tiešo īstenības signālu sistēma — pirmā SIGNĀLSISTĒMAS, kas ir kopīga ar dzīvn., un speciāla valodas signālu sistēma — otrā SIGNĀLSISTĒMAS, kura veidojas uz pirmās SIGNĀLSISTĒMAS pamata pirmajos mūža gados sociālu un biol. faktoru ietekmē.

Pirmās SIGNĀLSISTĒMAS avots ir dabasvide — fizikālā un bioloģiskā, otrās SIGNĀLSISTĒMAS avots ir cilv. sabiedrība.

Otrās SIGNĀLSISTĒMAS īpatnība ir ātra nosacījuma sakaru veidošanās. Tie var būt tik stabili, ka saglabājas ilgus gadus, turklāt tiem nav vajadzīgs pastiprinājums (bērnībā dzirdēto vai lasīto atceras visu mūžu). Šī SIGNĀLSISTĒMAS ļauj cilvēkam atspoguļot īstenību pilnīgāk un precīzāk, rada iespēju abstrahēt un vispārināt dažādos īstenības signālus. Jauno vispārināto signālu analīze un sintēze, pēc I. Pavlova uzskata, tad arī ir speciāli cilvēciskā, augstākā domāšana, kas rada vispirms vispārcilvēcisko empīrismu un beidzot arī zinātni — ieroci cilv. augstākajai orientācijai apkārtējā pasaulē un pašam sevī. Tā kā otrā SIGNĀLSISTĒMAS ir saistīta ar visiem ārējiem un iekšējiem kairinājumiem, vārds vienmēr var aizstāt tos, signalizēt par tiem CNS un izraisīt visas tās pašas organisma darbības, kuras izraisa paši šie kairinājumi.

Lai galvas smadzenes atspoguļotu īstenību ar otrās SIGNĀLSISTĒMAS palīdzību, nepieciešama daudzu galvas smadzeņu garozas un zemgarozas struktūru vienlaicīga darbība. Garozā ir daudzi apvidi, kas ir absolūti nepieciešami, lai norisētu normāla otrās SIGNĀLSISTĒMAS nestās informācijas apstrāde, uzglabāšana un reprodukcija. Tādi apvidi, piem., ir runas centrs un nervu centri, kas nepieciešami vārdu jēgas saprašanai, priekšmetu pazīšanai, mērķtiecīgas rīcības nodrošināšanai un tās rezultātu paredzēšanai.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru