priekšmetu un parādību atsevišķu īpašību subjektīvs atspoguļojums smadzenēs sakarā ar analizatoru darbību, ko izraisa ārējās un organisma iekšējās vides kairinātāju iedarbība uz receptoriem. SAJŪTAS avots ir matērija, to pamatā ir norišu un stāvokļa recepcija. Smadzenēs kairinātāja izraisītā ierosa pārvēršas apziņas aktā — sajūtā. Elementāra SAJŪTAS ir vienas vienīgas īpašības, piem., sarkans, ciets, auksts, atspoguļojums apziņā. Parasti apziņā veidojas nevis atsevišķa SAJŪTAS, bet daudzu SAJŪTAS komplekss, kas vienlaikus atspoguļo dažādas priekšmeta īpašības, ļaujot priekšmetu uztvert kā vienotu veselu. Ja viens kairinātājs izraisa divas SAJŪTAS kvalitātes, piem., mūzikas skaņas — reizē dzirdes un krāsu SAJŪTAS, to sauc par sinestēziju. SAJŪTAS stiprums proporcionāls kairinājuma intensitātei. Visvājāko kairinājumu, kas rada tikko manāmu SAJŪTAS, sauc par SAJŪTAS slieksni. Ļoti stiprs jebkura receptora kairinājums izraisa sāpju sajūtu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru