DISPANSERS

Skaidrojums: fr. dispensaire < lat. dispensare pārzināt

specializēta veselības aizsardzības iestāde, kas aktīvi apkaro kādu plaši izplatītu slimību vai rūpējas par noteiktas iedz. grupas veselību (↑ dispanserizācija). PSRS ir tbc, psihoneiroloģiskie, onkoloģiskie, ādas un venērisko slimību, ārstn. fizkultūras u.c. dispanseri. DISPANSERS strādājošie speciālisti organizē un metodiski vada attiecīgās slimības apkarošanu, sniedz augsti kvalificētu specializētu konsultatīvi diagnostisku un ārstn. palīdzību attiecīgā profila slimniekiem. DISPANSERS atšķirībā no poliklīnikām ne tikai aktīvi ārstē uzskaitē esošos slimniekus, bet arī nepieļauj izvairīšanos no ārstēšanās (↑ arī piespiedu ārstēšana); rūpējas par slimnieku dzīves un darba apstākļiem; pārbauda ar slimajiem saskarē esošo iedz. veselības stāvokli; atklāj slimības agrīnā stadijā; sadarbībā ar san. epid. stacijām veic san. izglītības darbu un dažādus profilaktiskus pasākumus, kas pasargā veselos cilv. no saslimšanas. DISPANSERS parasti ir ārstn. kabineti, laboratorijas, organizatoriski metodiski kabineti; dažos DISPANSERS ir arī stacionāri, dienas un nakts sanatorijas, diētiskās ēdnīcas. DISPANSERS apkalpo iedzīvotājus pēc iecirkņu principa.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru