PSRS valsts veselības aizsardzības iestāde, kas nodrošina iedz-iem kvalificētu, specializētu stacionāro med. palīdzību. Pēc darba rakstura un apjoma SLIMNĪCA iedala lauku ārsta iecirkņa, rajona (LPSR zonālajās rajona), centrālajās rajona, pilsētas, centrālajās pilsētas, apgabala (novada) un republikas SLIMNĪCA. Klīniskās SLIMNĪCA ir mācību bāzes augstākajām medicīnas mācību iestādēm { klīnika). Izšķir vairāku profilu SLIMNĪCA ar dažādu specialitāšu nodaļām un viena profila specializētās SLIMNĪCA (inf. slimību, tbc, psihiatriskās u.c. SLIMNĪCA). Iekārtotas arī speciālas bērnu SLIMNĪCA. Slimnīcas ir patstāvīgas vai arī apvienotas ar poliklīnikām. Arī specializētajās SLIMNĪCA izveidotas poliklīniskās vai dispanseriskās nodaļas,, kur iedz. no visas republikas var saņemt ārstu speciālistu konsultatīvo palīdzību un kur slimniekus arī dispanserizē. SLIMNĪCA struktūra: ārstn. un diagnostikas daļa — uzņemšanas nodaļa, specializētās nodaļas, palātas, laboratorijas, rentgena, fizioterapijas un elektrokardiogrāfijas kabineti, funkcionālās diagnostikas nodaļa, patol. anatomijas nodaļa, aptieka u.c; administratīvi saimnieciskā daļa — virtuve, veļas mazgātava, dezinfekcijas kamera, kanceleja, grāmatvedība. SLIMNĪCA vada galv. ārsts, bet nodaļas — nodaļu vadītāji. Slimnieku, kam nepieciešama hospitalizācija, uz SLIMNĪCA parasti nosūta poliklīnikas ārsts vai ārkārtējos gadījumos nogādā ātrā med. palīdzība. Slimnieku ārstēšanas kompleksā ietilpst medikamentozā terapija, ārstn. uzturs, fizioterapija, balneoterapija, ārstn. fizkultūra, ārstn. režīms, kopšana. SLIMNĪCA praktizē slimnieku 3 pakāpju kopšanas sistēmu (ārsts — palātas māsa — sanitāre) un progresīvāko — 2 pakāpju sistēmu (ārsts — palātas māsa). SLIMNĪCA ir veselības aizsardzības sistēmas galv. iestādes, tajās koncentrēti materiālie pamatfondi un kvalificēts med. personāls. SLIMNĪCA organizēta ārstu un vidējā med. personāla apmācīšana, specializēšana un kvalifikācijas celšana, kā arī zin. pētniecības darbs. Lai labāk nodrošinātu iedz-us ar specializēto medicīnisko palīdzību, lielās SLIMNĪCA organizē specializētos centrus. Centrālajai rajona SLIMNĪCA pakļauts ātrās med. palīdzības dienests, kā arī organizatoriski metodiskais kabinets. Kabineta ārsti metodiķi plāno, organizē un koordinē speciālistu konsultatīvo darbu, vāc statistikas datus un analizē rajona medicīnas iestāžu darbību, organizē zinātniski praktiskas konferences un seminārus. Organizatoriski metodiskais kabinets darbojas arī centrālajās pilsētas, republikas, apgabala (novada) SLIMNĪCA. Slimnīcā organizē SLIMNĪCA padomi, medicīnas māsu padomi, medicīnas zin. biedrību sekcijas, kā arī sab. padomes.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru