slimnieka ievietošana stacionārā, ja nepieciešama intensīva ārstēšana, operācija vai sarežģīta klīn. izmeklēšana; HOSPITALIZĀCIJA vajadzīga arī inf. slimnieku un psihiski slimu cilv. izolēšanai un ārstēšanai (↑ arī piespiedu ārstēšana), dzemdībās, ekspertīzes nolūkos u.tml. Izšķir steidzamo un plānveida HOSPITALIZĀCIJA. Traumas, pēkšņas saslimšanas u.c. gadījumos, kas saistīti ar dzīvībai bīstamiem stāvokļiem (šoks, asiņošana u.tml.), cilvēku var nogādāt jebkurā tuvākajā slimnīcā steidzamai HOSPITALIZĀCIJA. Plānveida HOSPITALIZĀCIJA izdara hron. slimnieku ārstēšanai, kā arī slimnieka izmeklēšanai pēc poliklīnikas vai ambulances ārstu norīkojuma. Ja ārstējošais ārsts darba nespējīgam slimniekam nevar nodrošināt tūlītēju ārstēšanos stacionārā, viņam jāizsniedz slimniekam darba nespējas lapa līdz tā uzņemšanai stacionārā. Slimnieka atteikšanās no HOSPITALIZĀCIJA nav uzskatāma par ārstēšanās režīma pārkāpumu un nevar būt cēlonis atteikumam izsniegt darba nespējas lapu. Nosūtot slimnieku uz stacionāru, poliklīnika nodod slimnīcai arī viņa ambulatorisko karti vai tās izrakstu. Slimniekam jāņem līdzi norīkojums, ko izsniedzis ārstējošais ārsts, darba nespējas lapa, kas izdota poliklīnikā, un personības apliecība. Pēc slimnieka izmeklēšanas un iepazīšanās ar viņa med. dokumentāciju HOSPITALIZĀCIJA nepieciešamību nosaka stacionāra dežurējošais ārsts, kas var pieaicināt attiecīgās nodaļas vadītāju. Ja HOSPITALIZĀCIJA atsaka, slimniekam sniedz vajadzīgo palīdzību un norāda tālāko ambulatorisko ārstēšanos. Slimnīcu uzņemšanas nodaļām, neatliekamās palīdzības un traumatoloģijas punktiem atļauts pēc neatliekamās palīdzības sniegšanas izdot darba nespējas lapu ne ilgāk ka uz 3 dienām — uz laiku, kas nepieciešams, lai pacients varētu ierasties poliklīnikā. Ja slimnieku hospitalizē, viņu iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, kas jāievēro slimniekiem un apmeklētājiem. Ja slimnīcā uzņemts bērns vai pusaudzis līdz 16 g., kuru nav pavadījuši vecāki, ja slimnieku, stacionārā nogādājusi ātrā med. palīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu vai pēkšņu saslimšanu ārpus mājas, < ja slimnieks uzņemts bezsamaņas vai dzīvību apdraudošā stāvoklī vai arī ja slimnieku nepieciešams pārvest uz citu slimnīcu, stacionāra administrācija nekavējoties ziņo viņa piederīgajiem. Ja hospitalizētā slimnieka personību nav iespējams noskaidrot, viņu reģistrē speciālā žurnālā un paziņo par to milicijai. Ja slimnīca uzņem bērnu sakarā ar ārsta norīkojumu, vecākiem bērns jāpavada, līdzi ņemot norīkojumu uz slimnīcu, izziņas par to, ka bērns nav bijis kontaktā ar inf. slimniekiem mājās un bērnu iestādē, kā arī par izdarītām profilaktiskām potēm. Jautājumu par mātes palikšanu stacionārā bērna kopšanai izlemj dežurējošais ārsts. Ziņas par slimnieka veselības stāvokli sniedz ārstējošais ārsts tikai slimnieka piederīgajiem.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru