Saskaņā ar LPSR Likumu par veselības aizsardzību (52„ 53., 55., 56. un 57. pants) piespiedu ārstēšanai un piespiedu hospitalizācijai pakļautas personas, kas slimo ar atklātām tbc formām, ir bīstamas apkārtējiem iedz. un izvairās stacionāri ārstēties; psihiski slimie, kuru rīcība apdraud apkārtējos vai pašu slimnieku; cilvēki, kas slimo ar venēriskām slimībām un slimības lipīguma periodā izvairās no ārstēšanās; ar hron. alkoholismu vai narkomāniju slimojošie, kas izvairās no ārstēšanās, neievēro darba disciplīnu, sab. kārtību un sociālistiskās sadzīves normas. PIESPIEDU ĀRSTĒŠANA un piespiedu hospitalizāciju var izmantot arī bīstamu inf. slimību izplatības novēršanai. Ja neatliekamās palīdzības kārtībā psihiski slimu personu ievieto psihiatriskā iestādē bez viņa un bez laulātā, radinieku, aizbildņa vai aizgādņa piekrišanas, diennakts laikā | ārstu psihiatru komisijai jāizlemj jautājums par hospitalizācijas pareizumu un jānosaka, vai slimniekam nepieciešams turpmāk atrasties psihiatriskajā iestādē. Komisija savu atzinumu paziņo veselības aizsardzības iestādei, kas slimnieku nosūtījusi, kā arī slimā laulātajam vai kādam no slimā radiniekiem, aizbildnim vai aizgādnim. Iekšlietu iestādēm pēc veselības aizsardzības iestāžu pieprasījuma jāsniedz nepieciešamā palīdzība psihiski slimo, alkoholiķu u.c. hospitalizācijā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru