medicīnas darbinieks ar vid. speciālo izglītību; strādā ārsta vadībā un izpilda viņa norādījumus. MEDICĪNAS MĀSA pienākumos ietilpst slimnieku kopšana un to veselības stāvokļa novērošana, zāļu izsniegšana, t mērīšana, ārstn. procedūru izpilde (kompreses, bankas, injekcijas, pārsiešana, smagi slimo ēdināšana), slimnieku personiskās higiēnas un vajadzīgo san. hig. apstākļu nodrošināšana slimnīcas nodaļā. Vecākās MEDICĪNAS MĀSA pienākumos bez tam ietilpst ārsta norādījumu izpildes kontrole, medikamentu un slimnieku kopšanas priekšmetu pasūtīšana, visu to dokumentu sagatavošana, kuri saistīti ar slimnieku uzņemšanu nodaļā un izrakstīšanu, slimnieku uztura kontrole u.c. Palātas MEDICĪNAS MĀSA strādā vecākās MEDICĪNAS MĀSA vadībā. Operāciju MEDICĪNAS MĀSA strādā pārsiešanās istabā un operāciju zālē. Iecirkņa MEDICĪNAS MĀSA strādā poliklīnikā kopā ar iecirkņa ārstu un izpilda Viņa norādījumus, kā arī izdara slimniekiem procedūras gan poliklīnikā, gan mājās. Patronāžas MEDICĪNAS MĀSA (bērnu poliklīnikās, dispanseros) apmeklē bērnus un slimniekus mājās, dod padomus tuviniekiem viņu kopšanā, pārbauda slimnieku dzīves apstākļus (↑ patronāža). Diētas MEDICĪNAS MĀSA (ārstn. iestādēs un diētiskās ēdnīcās) kontrolē ārstn. uztura sagatavošanu un risina citus slimnieku uztura jautājumus. Mazbērnu novietnēs un bērnu namos strādā MEDICĪNAS MĀSA ar īpašu profilu — māsas audzinātājas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru