PATRONĀŽA

Skaidrojums: fr. patronage aizbildnība, aizgādnība

PSRS veselības aizsardzības iestāžu darba forma, kuras galv. mērķis ir veikt atveseļošanas un profilakses pasākumus mājās, rūpēties par san. higiēnas normu ievērošanu sadzīvē. Patronāžu veic ārsti, PATRONĀŽA medicīnas māsas, feldšeri un vecmātes. PATRONĀŽA organizē tbc, psihoneiroloģiskie u.c. dispanseri, bet sevišķi plaši to praktizē mātes un bērna aizsardzības iestādes (sieviešu un bērnu konsultācijas, bērnu poliklīnikas, feldšeru un vecmāšu punkti). Grūtnieču PATRONĀŽA. Grūtniecības laikā sievietei sava veselība regulāri jāpārbauda sieviešu konsultācijā vai feldšeru un vecmāšu punktā. Bez tam iecirkņa vecmāte grūtnieci mājās apmeklē vismaz 2 reizes; ja grūtniecības laikā sākušās komplikācijas, tad biežāk — pēc ārsta norādījumiem. Vecmāte iepazīstas ar grūtnieces dzīves apstākļiem, pārrunā personiskās higiēnas, darba un atpūtas jautājumus, iepazīstina ar valsts likumiem, kas aizsargā sievietes tiesības un veselību, pārbauda ārsta ieteiktā režīma izpildi, izmeklē grūtnieci. Bērnu PATRONĀŽA izdara iecirkņa ārsts un medicīnas māsa, kā arī feldšeris vai vecmāte. Bērnu poliklīnikas vai sieviešu konsultācijas medicīnas māsa pirmo reizi apmeklē grūtnieci mājās 38. grūtniecības ned. (pirmsdzemdību PATRONĀŽA), lai iepazītos ar apstākļiem, kādos dzīvos jaundzimušais, un izskaidrotu topošajai mātei bērna kopšanas un ēdināšanas pamatjautājumus. Pirmajās 2—3 dienās pēc mātes izrakstīšanas no dzemdību nodaļas jaundzimušo mājās apmeklē iecirkņa ārsts un medicīnas māsa. Pirmajā mēn. medicīnas māsa, apmeklējot zīdaini mājās, apmāca māti, kā kopt, ēdināt un audzināt bērnu. Vēlākajos apmeklējumos izdara profilaktisko potēšanu un izpilda ārsta norādījumus. Sevišķu uzmanību veltī neiznēsātiem bērniem, pirmajās dzemdībās dzimušajiem, dvīņiem, mākslīgi barojamiem zīdaiņiem. Ja radušās aizdomas par saslimšanu vai attīstības traucējumiem, medicīnas māsa par to ziņo ārstam. Pirmajā gadā mātei ar bērnu jāierodas poliklīnikā ik mēnesi.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru