Padomju Savienībā veselības aizsardzības iestāde, kas sniedz bezmaksas med. palīdzību visās ārstn. specialitātēs bērniem līdz 14 g. vecumam. BĒRNU POLIKLĪNIKA var būt patstāvīga iestāde vai arī pieaugušo poliklīnikas nodaļa (bērnu konsultācija). BĒRNU POLIKLĪNIKA uzdevums ir rūpēties par bērnu veselību un pareizu fiz. un garīgo attīstību, sniegt vecākiem nepieciešamās zināšanas bērnu audzināšanā un higiēnā, samazināt saslimstību un likvidēt smagākās inf. slimības. BĒRNU POLIKLĪNIKA strādā visu specialitāšu ārsti. Lielākajās BĒRNU POLIKLĪNIKA ir iekārtoti funkcionālās diagnostikas, fizioterapijas, koriģējošās vingrošanas u.c. kabineti. BĒRNU POLIKLĪNIKA apkalpo noteiktu teritoriju, ko iedala vairākos ārsta iecirkņos. Katru iecirkni pārzina ārsts un patronāžas māsa. Šāda sistēma nodrošina nepārtrauktu bērna attīstības kontroli, ļauj labāk izpētīt viņa dzīves apstākļus. Jaundzimušos bērnus pirmajā dzīves mēn. ārsts un patronāžas māsa apmeklē mājās ne mazāk kā 2—3 reizes (↑ patronāža). Turpmākajos mēn. bērna veselību ārsts pārbauda ne retāk kā 1 reizi mēnesī, 2 gadu vecumā — 4 reizes gadā, 3 gadu vecumā — 2 reizes gadā, bet 3—7 g. vecumā — 1 reizi gadā. Skolas vecuma bērnu med. apskati izdara skolas ārsts, bet saslimušos skolēnus ārstē iecirkņa bērnu ārsts. BĒRNU POLIKLĪNIKA daudz uzmanības pievērš pretepidēmijas pasākumiem: regulāri un noteiktos termiņos bērni tiek potēti pret tbc, difteriju, garo klepu, stingumkrampjiem, poliomielītu, masalām; ar inf. slimībām saskarē bijušie bērni tiek medicīniski novēroti, slimie — izolēti. Darbs poliklīnikā organizēts tā, lai veselie bērni, kas apmeklē poliklīniku sakarā ar potēšanu, fizioterapijas procedūrām, profilaktisko med. apskati, nenonāktu saskarē ar pārējiem bērniem. Novājējuši bērni, kā arī bērni, kas slimojuši vai slimo ar tbc, reimokardītu, dizentēriju u.c. slimībām, ir BĒRNU POLIKLĪNIKA ārstu speciālistu dispansera uzskaitē (↑ dispanserizācija). BĒRNU POLIKLĪNIKA pārzina arī skolas un pirmsskolas bērnu iestāžu med. personāla darbu, dažreiz BĒRNU POLIKLĪNIKA pārziņā ir arī piena virtuves vai to sadales punkti.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru