speciāli izraudzītu vingrojumu un zinātniski izstrādātu metodisko paņēmienu sistēma cilv. vispusīgai fiz. attīstībai un veselības nostiprināšanai; viens no galvenajiem fiz. audzināšanas līdzekļiem. VINGROŠANA veidi: vispārattīstošā (pamatvingrošana, higiēniskā vingrošana, atlētiskā vingrošana). sportiskā (sp. VINGROŠANA, akrobātika, mākslas VINGROŠANA) un lietišķā (darba vingrošana, profesionāli lietišķā VINGROŠANA, sp. lietišķā VINGROŠANA, militāri lietišķā VINGROŠANA, ārstnieciskā VINGROŠANA). Vingrošanā izmanto dažādus vingrojumus, ar kuriem pēc izvēles var iedarboties uz dažādām cilv. organisma sistēmām. VINGROŠANA uzlabo iekšējo orgānu darbību, paaugstina vielmaiņu, attīsta muskuļus un nostiprina nervu sistēmu. VINGROŠANA ir viens no efektīvākajiem mūža pagarināšanas līdz., labs organisma darbaspēju un veselības uzlabošanas līdz., aktīvās atpūtas līdzeklis. VINGROŠANA īpatnība ir iespēja selektīvi iedarboties uz kustību aparātu; vingrojumus var dozēt pēc kustību amplitūdas, tempa, sasprindzinājuma, asinsrites sistēmas iespējām, tāpēc vingrošanai nav vecuma un dzimuma ierobežojumu, ar to var nodarboties cilv. jebkurā vecumā, ar dažādu veselības stāvokli un fiz. sagatavotību. Pamatvingrošana vispusīgi un harmoniski attīsta cilv. fiz. īpašības. Ar to var nodarboties dažādā vecumā gan organizēti, gan individuāli. Galvenie līdz. — ierindas, vispārattīstošie, lietišķie vingrojumi, vienkāršākie sp. vingrošanas, akrobātikas un mākslas vingrošanas elementi, dažādi lēcieni un kustību rotaļas. Nodarbību ilgums ir 45—90 min. Pamatvingrošanas stundas vispārizglītojošās skolās un veselības grupās vecākiem cilv. vada speciālists pēc iepriekš izstrādāta plāna, ievērojot apmācāmā kontingenta sagatavotību. Sporta VINGROŠANA ir viens no populārākajiem sp. veidiem. Tā veicina harmonisku cilv. fiz. īpašību attīstību, labvēlīgi ietekmē iekšējo orgānu darbību, veido morālās īpašības, drosmi, neatlaidību, spēju ātri orientēties neparedzētās situācijās u.c. Sp. vingrošanā ietilpst vingrojumi rīkos, atbalsta lēcieni un brīvās kustības. Ar sp. VINGROŠANA var nodarboties bērni (no 9—10 g. vecuma), jaunieši un pieaugušie. Akrobātika attīsta lokanību, veiklību, spēku, drosmi, gribasspēku, ātru reakciju un spēju orientēties telpā un laikā. Ar akrobātiku var sākt nodarboties 7—8 g. vecumā. Ar mākslas VINGROŠANA nodarbojas tikai sievietes. Tā attīsta koordināciju, spēku, lokanību, gribasspēku; tai ir nozīme estētiskajā audzināšanā. Mākslas VINGROŠANA pamatā ir plastiskas, dejiskas kustības, ko mūzikas pavadījumā izpilda bez priekšmeta vai ar priekšmetiem (lente, bumba, aplis, plīvurs, aukla, vālītes). Ar to var sākt nodarboties meitenes 8 g. vecumā. Lietišķie VINGROŠANA veidi palīdz cilvēkam izkopt fiz. īpašības, kas nepieciešamas izraudzītajā profesijā vai sp. veidā. Profesionāli lietišķā VINGROŠANA veido speciālas kustību iemaņas, kas vajadzīgas mūsdienu rūpnieciskajā ražošanā. Ir vairāki profesionāli lietišķās VINGROŠANA paveidi — VINGROŠANA augstceltņu montētājiem, ūdenslīdējiem, mūrniekiem, lidotājiem, kosmonautiem utt. Ar to nodarbojas profesionāli tehniskajās skolās, tehnikumos, augstskolās. Sporta lietišķā VINGROŠANA veicina vispārējo un speciālo fiz. sagatavotību, palīdz apgūt izraudzītā sp. veida tehniku. Ar to sportists katru dienu nodarbojas individuāli. Speciāli izraudzīti vingrojumi attīsta tieši tās fiz. īpašības, kuras nepieciešamas labu sp. rezultātu sasniegšanai izraudzītajā sp. veidā. Atsevišķus vingrojumus var ietvert ikdienas hig. vingrojumu kompleksā, bet gk. tos izpilda treniņos. Militāri lietišķā VINGROŠANA domāta jauniesaucamo un Padomju Armijas karavīru fiz. īpašību izkopšanai. Tā attīsta fiz. izturību, spēku, veiklību, māku ātri pārvietoties, pārvarēt dažādus šķēršļus, uzbrukt un aizsargāties. Vienlaikus tā attīsta gribasspēku, drosmi, iniciatīvu, attapību, neatlaidību, biedriskumu, izpalīdzību. Ārstnieciskā VINGROŠANA fiziski attīsta ķermeni, atjauno orgānu darbību un uz laiku zaudētās kustības pēc ievainojumiem, traumām, slimībām (↑ ārstnieciskā fizkultūra), labo stājas nepareizumu, kā arī novērš tā izveidošanos (↑ koriģējošā vingrošana).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru