dinamisku fiz. vingrinājumu komplekss darba laikā veselības nostiprināšanai un labu darbaspēju saglabāšanai. Tās teorētiskais pamats ir I, Sečenova, I. Pavlova un DARBA VINGROŠANA. Uhtomska atziņas. I. Sečenovs atklāja, ka nodarbinātos muskuļos patērētā enerģija atjaunojas ātrāk, ja darba procesā mainās kustību veids; I. Pavlovs pierādīja, ka labu darbaspēju saglabāšanai nepieciešama periodiska nervu pamatprocesu (ierosas un kavēšanas) maiņa; DARBA VINGROŠANA. Uhtomskis konstatēja, ka ar noteiktiem vingrinājumiem var noskaņot nervu sistēmas darbību nepieciešamajam darba tempam un ritmam, tā palielinot cilv. darbaspējas. Ir vairāki DARBA VINGROŠANA veidi. Ievadvingrošanu organizē, sākot darbu, lai saīsinātu t.s. iestrādes periodu — noskaņotu organisma sistēmu (CNS, elpošanas, asinsrites, muskuļu) funkcijas darba procesam nepieciešamajā tempā, ritmā un pakāpenībā. Fizkultūras pauzi izmanto, lai aizkavētu nogurumu, kad sākas tā pirmās pazīmes (uzmanības mazināšanās, kustību koordinācijas pavājināšanās, miegainība). Tās uzdevums — atjaunot dinamisko stereotipu. To panāk, noslogojot muskuļus, kuri darba procesā nav piedalījušies vai kuriem bijusi statiska slodze, atbrīvojot dinamiski nodarbinātos muskuļus, aktivējot vai nomierinot elpošanas un asinsrites sistēmu darbību, novēršot asins sastrēgumu atsevišķos orgānos vai ķermeņa daļās. Fizkultūras minūti (2—3 vingrinājumi 1—3 min.)praktizē uzņēmumos un iestādēs, kur darba process saistīts ar lielu uzmanības koncentrēšanu vai ļoti dinamisku muskuļu darbību. Vingrinājumus kompleksiem izvēlas, ievērojot darba īpatnības, cilv. dzimumu, vecumu, veselības stāvokli un fiz. attīstību. Fizkultūras pauzē parasti ir 5—7 vingrinājumi, kurus izdara 5—7 min. Ievadvingrošanas un fizkultūras minūšu kompleksus sastāda pēc vienotas shēmas, bet fizkultūras pauzēm — atsevišķi 4 galvenajām profesiju grupām (l. grupa — vienveidīgas, monotonas, ierobežotas kustības ar nelielu fiz. piepūli noteiktā darba pozā; 2. grupa — daudzveidīgas darba kustības ar mērenu fiz. un garīgu slodzi; 3. grupa — smags fiz. darbs ar dažādām darba kustībām; 4. grupa — garīgais darbs). Nodarbību vietas piemērotību darba vingrošanai nosaka san. epid. stacijas ārsti. DARBA VINGROŠANA uzņēmumos vada algoti instruktori metodiķi vai sab. instruktori. San. hig. apstākļus kontrolē med. personāls.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru