fizkultūriešu un sportistu sistemātiski, patstāvīgi novērojumi par savu veselības stāvokli un fiz. attīstību, kā arī par fiz. kultūras un sp. nodarbību ietekmi uz organismu. PAŠKONTROLE rādītājus nosacīti iedala 2 grupās — subjektīvajos (aptver aprakstāmās pazīmes) un objektīvajos (rādītāji, kurus var izteikt skaitliskā vērtībā). Subjektīvie rādītāji ir pašsajūta, ēstgriba, darbaspējas, miegs (iemigšanas ātrums, miega dziļums), vēlēšanās trenēties un piedalīties sacensībās, kā arī pašsajūtas traucējumi (nogurums, nespēks, reibonis, ēstgribas mazināšanās, nervozitāte, sāpes utt.); objektīvie — pulss (no rīta, pirms un pēc nodarbībām, vakarā), ķermeņa masa (no rīta, pirms un pēc nodarbībām), plaušu vitālā kapacitāte, elpas aiztures maksimālais ilgums, roku un muguras muskuļu spēks, ķermeņa t, kā arī nodarbības fiz. slodze un tajā gūtie rezultāti. Slodzes intensitātes vērtēšanai tūlīt pēc vingrinājuma pulsu parasti skaita 5 vai 10 s un rezultātu reizina attiecīgi ar 12 vai 6. Lai pareizi noteiktu masas zudumu nodarbības laikā, jāsveras bez sp. krekliņa — tas uzsūc sviedrus. Subjektīvos rādītājus novērtē pēc piecu ballu sistēmas. Traucējumi jāapraksta sīkāk. Atzīmējot katra rādītāja vidējo iknedēļas lielumu, iespējams grafiski attēlot slodzi un fiziol. rādītāju dinamiku ilgākā periodā. PAŠKONTROLE rezultāti palīdz novērtēt fiz. aktivitātes, uztura un miega režīma ietekmi uz veselības stāvokli un darbaspējām un būtiski papildina medicīniskās kontroles datus.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru