PSIHOTERAPIJA

Skaidrojums: gr. psychē dvēsele + therapeia ārstēšana

ārstēšana ar sistemātisku psih. iedarbību. PSIHOTERAPIJA aptver gan vārdisku iedarbību, gan citus pasākumus, kas veicina izveseļošanos (režīms, medicīnas darbinieku izturēšanās, medicīnas iestādes iekārtojums, slimnieka apģērbs utt.). Pad. medicīnā PSIHOTERAPIJA lieto kā zinātniski pamatotu materiālistisku ārsta, metodi, kas balstās uz I. Pavlova un viņa zin. skolas izstrādāto mācību par augstāko nervu darbību. Izšķir vispārīgo un speciālo PSIHOTERAPIJA. Vispārīgā PSIHOTERAPIJA — saudzējošs režīms, psiholoģiski pareiza pieeja slimniekam, psihohigēniski pasākumi — ir jebkuras ārstn. metodes neatņemama sastāvdaļa. Tās uzdevums — radīt cilv. psihei optimālus apstākļus cīņai ar slimību. Atkarībā no lietošanas veida PSIHOTERAPIJA var būt saudzējoša vai aktivējoša. Piem., pēc pārslodzes sākuma izmanto pastiprinātu atpūtu (ilgstošs miegs, klusums, regulētas pastaigas). vēlāk — arī vingrošanu, speciāli izraudzītu literatūru, kinofilmas. Speciālā PSIHOTERAPIJA ietver metodes un paņēmienus, ko izmanto, lai iedarbotos uz slimnieka psihi, lai to apzināti pārveidotu, likvidējot radušos nepareizo attieksmi pret sevi un apkārtni, veidojot jaunas psihes funkcijas vai atjaunojot agrākās. Pie speciālās PSIHOTERAPIJA pieder hipnoze, iedvesma (suģestija), autogēnais treniņš, darba terapija u.c. Speciālās PSIHOTERAPIJA uzdevums ir tieši likvidēt slimības simptomus, mainīt slimnieka attieksmi pret slimību (arī pret apkārtējiem cilv., tām sava rakstura īpašībām, kas var sekmēt slimības rašanos), palīdzēt piemēroties konkrētajai dzīves situācijai. Izšķir individuālo un kolektīvo jeb grupas psihoterapiju. PSIHOTERAPIJA iedarbojas tieši (ārsta vārdi) vai netieši (medikamenti, režīms, kas saistīts ar PSIHOTERAPIJA). Psihoterapijas veidu iesaka un realizē tikai ārsts. To lieto gan kā atsevišķu ārstn. metodi, visbiežāk neirozes un psihopātijas gadījumos, gan kombinējot ar citām ārstn. metodēm (medikamentozo terapiju, fizioterapiju utt.). PSIHOTERAPIJA efektivitāte atkarīga no ārsta un slimnieka savstarpējām attiecībām, no slimības klīn. izpausmēm un tās īpatnībām.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru