slimība, kuru rada bieža alkoholisko dzērienu lietošana un kurai raksturīga patol. tieksme pēc alkohola, kas saslimušo noved pie psih. un fiz. sabrukuma, kā arī sociālas degradācijas.

Alkoholisms kā slimība jāatšķir no dzeršanas vai žūpošanas; tā ir Alkoholisms cēlonis, bet vēl nav slimība.
Alkoholisms un žūpošana ir kaitīga cilv. veselībai, nelabvēlīgi ietekmē bērnu audzināšanu, rada zaudējumus ražošanā, atstāj kaitīgu ietekmi uz sabiedrības labklājību. Tāpēc Alkoholisms ir svarīga med. un sociāla problēma.

Akūta saindēšanās ar alkoholu jeb etilspirtu ietekmē gk. kavēšanas procesus centrālajā nervu sistēmā, tā mainot cilv. izturēšanos, domāšanu un valodu. Iestājas alkohola reibums, kura pakāpe ir atkarīga no alkohola devas, koncentrācijas, cilv. individuālās jutības un organisma vispārējā stāvokļa.
Jau vieglā alkohola reibumā (ja alkohola daudzums asinīs ir 0,05% to rada 0,5—1 l alus vai 50—100 ml degvīna vai konjaka, vai 200—400 ml 14—18% vīna) ir traucēts normālais līdzsvars starp ierosas un kavēšanas procesiem, palēninās atbildes reakcijas uz kairinājumu, pavājinās kustību koordinācija. Rodas siltuma un reibuma sajūta. Cilv. kļūst bezrūpīgāks, bezatbildīgāks, pārvērtē savas spējas, neievēro piesardzību. Tas viss var radīt darba ražīguma samazināšanos, brāķi ražošanā, avārijas transportā u.c. smagas sekas.

Vidējā reibuma pakāpē ( alkohola koncentrācija asinīs ir 0,1%; to rada 0,5—1 l vīna vai 150—300 ml degvīna vai konjaka) alkohols vēl vairāk nomāc kavēšanas procesus, iestājas ierosas pārsvars. Bezrūpīgo, jautro noskaņojumu nomaina īgnums, dusmu uzliesmojumi, takta trūkums, rupjība. Pavājinās spēja kritiski novērtēt situāciju. Piedzērušā rīcība var kļūt bīstama sev un apkārtējiem. Kustības ir nekoordinētas, gaita nestabila. Var būt slikta dūša un vemšana, pēc tam rodas nogurums un vājums.

Smagā alkohola reibumā (ja asinīs ir 0,2% alkohola; to rada 400—500 ml degvīna vai konjaka) tiek nomākti ari ierosas procesi, rodas kustību un līdzsvara traucējumi, neskaidra runa, bieži sākas vemšana. Uzbudinājums un bīstama rīcība var būt neilgu laiku, jo drīz vien sākas apātija, miegainība, kas pāriet narkotiskajā miegā. Iestājas dzīvībai bīstami sirdsdarbības un elpošanas traucējumi.

Ja alkohola saturs asinīs sasniedz 0,5% , var iestāties nāve sakarā ar dzīvībai svarīgu centru paralīzi iegarenajās smadzenēs. Bieža alkoholisko dzērienu lietošana ar laiku rada stabilus traucējumus — hronisko Alkoholisms. Tam raksturīgs narkomāniskās alkoholatkarības sindroms — patol. tieksme pēc alkohola, paškontroles zudums, abstinences sindroms ( paģiru sindroms). vemšanas aizsargrefleksa izzušana, mainīta organisma izturība (tolerance) pret alkoholu, kā arī somatiski un neiroloģiski traucējumi un personības degradācija.

Hron. Alkoholisms noris vairākās stadijās.
I jeb neirastēniskā stadija rodas pēc 1—5 g. ilgas sistemātiskas alkoholisko dzērienu lietošanas (visbiežāk 21—25 g. vecumā) un ilgst 1—3 g. galv. simptomi: pieradums pie lielām alkohola devām un vemšanas aizsargrefleksa zudums. Rodas uzmācīga tieksme pēc alkohola; sākumā alkohola lietošana un viss, kas ar to saistās ( dzeršanas rituāls, runas par dzeršanu un izdzertā degvīna daudzumu), rada emocionāli pacilātu noskaņu. Reibums ir subjektīvi patīkams, rada eiforiju, un pēc noteiktas alkohola devas zūd spēja kontrolēt izdzertā alkohola daudzumu — dzeršana turpinās tikmēr, kamēr vien ir ko dzert un kamēr fiziski iespējams iedzert. Reibuma laikā izpaužas saasinātas rakstura īpašības (pēc rakstura aizdomīgi cilvēki pāriet uz čukstēšanu; citiem uzmācas greizsirdības domas, teatralitāte, lielība). Saīsinās starplaiki starp dzeršanas reizēm. Sākas dzeršana vienatnē, slepeni. Rodas neiroloģiski traucējumi — bezmiegs (gk. agra pamošanās), astēnija. Sākas pārmaiņas raksturā.

II jeb narkomānijas stadija visbiežāk ilgst apm. 4—6 g. Šajā laikā tieksme pēc alkohola kļūst nepārvarama ( slimnieks šai tieksmei pārstāj pretoties), sevišķi pēc izdzertas alkohola devas. abstinences sindroma parādības sākumā izdodas pārtraukt ar nespecifiskiem līdz. (stipru tēju, kafiju). vēlāk tikai ar alkoholu. Slimniekam šajā periodā ir maksimāla izturība pret alkoholu. Mainās reibuma raksturs; miera un patīkama atslābuma sajūtu nomaina ātra uzbudināmība un kustību aktivitāte (tieksme klaiņot). domāšanā rodas t.s. iestrēgšana (runā par vienu un to pašu, piem., atkārtoti stāsta notikumus no savas dzīves, nepārtraukti atvainojas), labsirdību nomaina ļaunums, niknums, alkoholiķis kļūst sociāli bīstams.
abstinences sindroms sāk izpausties arī pēc nelielām alkohola devām, dzeršanas periodi kļūst ilgstoši, tos var pārtraukt tikai naudas trūkums vai saasinājušās konflikta situācijas. Iestājas personības degradācija. Zūd godīgums, pienākuma apziņa. alkoholiķis nespēj pareizi vērtēt situāciju un savu stāvokli, atšķirt nopietno, pat traģisko no smieklīgā (t.s. alkoholiķa humors — rupji, ciniski, lēti, bieži vien ļauni joki). Mainās interešu loks; sākumā tas sašaurinās, pēc tam, iestājoties pastiprinātai nogurdināmibai, zūd jebkuras intereses. Zūd emocijas un jo sevišķi griba. Reizē ar epizodiskiem solījumiem un it kā labiem nodomiem viegli pamanāms galējs egoisms, rupjība, cinisms. Drīz vien rodas depresija, kam var būt disforiska nokrāsa, bieži rodas pašnāvības domas un mēģinājumi.
alkoholiķis ir nepastāvīgs, neaprēķināms (nav zināms, kā viņš kuro reizi rīkosies līdzīgā situācijā). Samazinās intelektuālā darba produktivitāte. Pakāpeniski zūd atmiņa, garīgā aktivitāte, vēlāk arī spriešanas spējas, iestājas plānprātība. alkoholiķis vairs neslēpj savu dzeršanu, bet naivi mēģina to attaisnot (piem., alkoholu lietojot tāpēc, lai ārstētos pret bezmiegu, lai aizmirstu nepatikšanas u.tml.). Sākas arī cns organiskas pārmaiņas, smadzeņu atrofija.

III jeb encefalopātijas stadijā (iestājas visbiežāk 31—40 g. vecumā) raksturīgas manāmas organiskas pārmaiņas galvas smadzenēs. Slimnieks vairs nepanes lielas alkohola devas, tāpēc pāriet uz vieglākiem dzērieniem ( vīnu); vēlāk naudas trūkuma dēļ un ātrākas apreibināšanās nolūkā lieto lētākus līdz. (politūru, odekolonu u.c). Dzeršanas periodos parasti ir smagi atmiņas traucējumi. alkohols vairs nerada labsajūtu, bet kļuvis par nepieciešamību, — ja tas nav lietots, var rasties somatiski traucējumi. Dzeršana tiek pārtraukta tikai tad, kad sākas smagas komplikācijas, kas apdraud slimnieka dzīvību. Arēji var maldīgi likties, it kā alkoholiķis pārtrauktu dzeršanu ar lielu gribasspēku. Radies dziļš personības defekts.
alkoholiķi šajā stadijā pilnīgi zaudējuši agrākās personības īpatnības un kļuvuši cits citam līdzīgi — vai nu eksplozīvi, ļauni (niecīgākais iemesls uz iepriekšējas bezrūpības un vienaldzības fona rada naida un dusmu uzliesmojumus), vai arī gļēvi, apātiski, ar eiforisku vai nomāktu garastāvokli.
Intelektuālās pārmaiņas novedušas pie dziļas plānprātības. Sājā stadijā bieži rodas alkohola psihozes, un pēc tam defekts arvien padziļinās. Alkoholisms attīstoties, rodas stabilas un progresējošas pārmaiņas visā organismā: bieži izveidojas hron. gastrīts, aknu ciroze, hepatīts, čūlas slimība, miokardīts. raksturīga priekšlaicīga novecošana — izkrīt zobi un mati, lūst nagi, rodas grumbas, āda zaudē elastību, kļūst pelēka.

Alkoholisms izcelsmē zināma nozīme var būt organisma īpatnībām ( iedzimtībai, reaktivitātei, personībai, vecumam, dzimumam utt.), cilv. sociālajam stāvoklim, izglītībai, ģimenes stāvoklim. Vienādos pārējos apstākļos lielākā nozīme ir t.s. mikrosociālajai videi — tuvākās apkārtnes ietekmei, kas rada noteiktu pozitīvu vai negatīvu attieksmi pret dzeršanu. Lielāka sliecība uz Alkoholisms piemīt cilvēkiem, kuru estētiskās un ētiskās prasības ir mazas un kuri vieglāk ietekmējami. Materiālās labklājības celšanās var pat veicināt šo cilvēku noslieci uz Alkoholisms Dažreiz Alkoholisms rašanos var sekmēt sistemātiska alkoholisko dzērienu lietošana ārējo apstākļu ietekmē (piem., dažu profesiju pārstāvjiem, kuriem alkohols viegli pieejams).

Ārstēšana. Hron. Alkoholisms ārstē gan ambulatoriski ( psihoneiroloģiskajā dispanserā vai kabinetā), gan stacionārā ( psihoneiroloģiskajā slimnīcā). Lieto dažādas ārstn. metodes, lai novērstu tieksmi pēc alkohola. Tiek palielināts organisma jutīgums (ar sen-sibilizējošiem līdz. jau pēc nelielas alkohola devas rodas subjektīvi smags stāvoklis — baiļu sajūta un veģetatīvas reakcijas) un izveidojas negatīvs nosacījuma reflekss pret alkoholu (ar vemšanas līdz.). Sevišķa nozīme ir psihoterapijai.
Ārstēšanas pēdējais posms — ārstēšanas rezultātu nostiprināšana, recidīvu novēršana — ir visilgākais (līdz 3 g. un ilgāk). Tas ietver gan medikamentozo ārstēšanu, gan audzināšanas pasākumus. Slimniekam pilnīgi jāizvairās pat no dzērieniem, kas satur ļoti niecīgu alkohola daudzumu. Labāki panākumi ārstēšanā ir tad, ja slimnieks pats aktīvi vēlas atbrīvoties no Alkoholisms un precīzi ievēro visus ārsta norādījumus un ģimene, kā arī darbabiedri viņam palīdz. Svarīgi ir savlaicīgi uzsākt ārstēšanu.
  • Komentāri: 15 no 61
2011-08-10 22:44:20

Konstantīns

Es arī dzeru protams 2 l lielos alus.. Man negaršo tie stiprie draņķi, snabji, konjaki utt. vēl es varu padzer kādu vīnu sarkano un šamāpnieti 1 glāzi.

2011-08-10 22:41:45

Konstantīns

A pasakiet kāds?. Ja es dzeru tikai alu un viss. Vai kaut kas var notikt?es tikai vienīgi dzeru alu. Es nedzeru ne šņabjus, ne konjakus, ne tos stipros, vienīgais pasākumos, kādu vienu glāzi vīnu vai šampanieti. Bet dzeru ar mēru.

2011-07-30 22:09:09

Dainim

palasi rakstu par aknu cirozi neslimo.lv

2011-07-30 17:47:47

dainis

ka izpauzas aknu ceroze un vai to var arstet

2011-07-30 17:44:27

kola

ja vakara pec darba izdzerot 200ml stipro(regulari)es esmu alkaholikis?

2011-07-29 14:45:44

beediiga

Jā, mans tēvs arī dzer, tas ir šausmīgi, klausīties visos apvainojumos, kas nāk no viņa. Negribas jau nemaz atgriezties mājās, bet atgriežos, jo tur man ir mamma, kuras man ir žēl.

2011-04-08 12:25:39

Lanis

A kur attēlā ir apzīmēts zarnas, aklās zarnas, liesa? Tās arī bojā alkohols.... Tas pats arī ar plaušu šūniņām? Elpošanas traucējumi...

Un es iesaku visiem, nedzeriet tos sūdus, padomājiet par savām aknām un citiem orgāniem, ka saslims aknas ar cirozi, tad jūs redzēsiet kur jūs kājas nesīs. Kā viens te raksta, ka ir izdzēris 1 l degvīnu un jūtas varens tētuks, ka nav nekas noticis nabadziņam. Bet ja saslims aknas ilgi viņš neizdzīvos un arī pārējie alkoholiķi. Aknas var jip kurā mirklī saslimt, ja lietosiet alkoholu.... Nu protams arī ar citiem orgāniem. It īpaši ar sirdi. Mierīgi var uznākt lēkme vai vienkārši ja tu esi sadzēries un guļ pa nakti, dažreiz var gadīties nāve un cilvēks vairs nekad var nepamosties. Un vēl var gadīties no alkohola. Var palikt paralizēts uz gultas gulēt. Asinītis nestrādās. Vai jūs šitādas lietas neesat dzirdējuši?

2010-12-20 20:47:46

Lasitajs

Man ir 19 gadi. Es dzēru pirms 2 ar pus gadus. Nu Šogad novembrī man palika slikti, nu nebiju nodzēries, bet vasarā es devu vaļā. Un no rudens sākumā tā pa trijām dienām dzēru brīvdienās. Un no laika es vairs nedzeru alkoholu. Neiesaku nevienam dzert alkoholu, tā ir inde un kaps. Tas pats viens te gudrinieks raksta, kas izdzēra 1L degvīnu un vēl dzīvs, padzer padzer vēl. Tad tu zinās, kas notiksies ar tavām iekšām un veselību. Paklausi nevis mani, bet ārstus. Citādāk no 28.gadu vecumā varēsi pavadīt kapos, vai gulēsi uz gultas tikai, tas nozīmē paralizēts uz gultas.

2010-09-15 11:14:44

Jaanis

Ja cilveeks tieshaam GRIB pats, tad ieteiktu piezvaniit uz AA (anoniimo alkoholikju) apkalposhanas dienestu. Tel.27333523. Informaacija internetaa - www.aa.org.lv. Pats esmu nelietojosh alkoholikjis, izmeegjinaajis gan kodeeshanos, gan tantukus, bet no bedres mani izvilka tieshi AA.

2010-09-15 11:14:30

Jaanis

Ja cilveeks tieshaam GRIB pats, tad ieteiktu piezvaniit uz AA (anoniimo alkoholikju) apkalposhanas dienestu. Tel.27333523. Informaacija internetaa - www.aa.org.lv.
Pats esmu nelietojosh alkoholikjis, izmeegjinaajis gan kodeeshanos, gan tantukus, bet no bedres mani izvilka tieshi AA.

2010-09-08 17:54:30

Jautājums

Man viens tuvs cilvēks grib ārstēties no alkoholisma (tiešām grib). Esmu dzirdējis par elektroterapiju vai ko tamlīdzīgu, vai varat kāds pastāstīt par to sīkāk un kur to var ārstēt. varbūt ir kāda interneta adrese vai telefons. Ja nē, būtu priecīgs, ja pastāstītu arī par citām metodēm.

2010-07-08 18:41:02

gitapita

Lielisks raksts, tikai zheel, ka to neizlasa tie, kam alkoholisms ir probleema. To lasaam tikai mees: liidzatkatiigie un izbijushi alkoholikji. Hmm, tas jebkuraa gadiijumaa dod iespeeju analizeet, vai ir veerts turpinaat dziivi kopaa ar alkoholikji. ...un paldies par daudziem veertiigiem komentaariem!

Jaa, izskataas, ka arii man buus beigushaas lieliskas attieciibas ar puisi alkoholikji. Baac, shis cilveeks ir tik apdvinaats, skaists, ir ljoti smalkas profesijas paarstaavis, bet... alkohols. Alus ir dienas neatnjemama sastaavdalja - kuru dienu vairaak, kuru mazaak. Apbriinoju, kaa vieglaa reibumaa speej savu smalko darbu veikt tik kvalitatiivi. Cilveekam ir tikai zem 30, bet izskataas, ka jau shobriid buus uzlicis sev nenonjemamu ziimogu. Muusu abu attieciibaas esmu veel taadaa stadijaa, ka gribeetos paliidzeet, ir neizpratne, kaapeec notiek taa, nav izteikta ljaunuma, tachu manas asaras birst kaa pupas, ka nespeeju sho cilveeku pozitiivi ietekmeet. Apzinos, ka gribeeshu beernus un iespeejams no shii viiriesha, bet, lasot komentaarus un klausoties pazinju atstaastus, mani jau priekshlaiciigi briidina, lai es "nebrienu veel dziljaakaas auzaas". Shobriid ciinos pati ar sevi, jo praats saka vienu, bet sirds otru. Smiekliigi: man shkjita, ka kraapshana ir lielaakais attieciibu bieds, bet izraadas, ka ir veel cits kaitnieks...

2010-06-01 18:25:58

Karlis

Ja ta dzersana traka lieta!
Meginu savu tevu atradinat no tas bet nekas nesanak, vienmer katko izdoma, un tik dzer, pasam liekas tas normali.
Bet skatoties no malas redzi ka mainas cilveks, ka tur jau galva tikai alus tek. Nezinu ko darit, piespiest arsteties ar nevaru un vins jau arsteties netaisas.

2010-05-09 13:21:47

Laikam jau zuupa

parasti ar draugiem sanak pasedet, bet problema ta, ka nemakam apstaties, un seko trauks pec trauka, vairak biede tas, ka shada tipa pasedeshana var ietekmet nelabveligi gan karjeru gan parejo dzivi...

2010-04-19 19:39:41

Līga

Mani pie vīra dzeršanas vaino viņa māte. Viņa uzskata, ka es par maz palīdzu, ar viņu vajag savādāk, ja dzer - vajag izsaukt ārstu utt.
Visu mūžu māte aukējusies ar savu dēlu. Esmu vairākkārt teikusi, lai nebrauc uz tusiņu viņam pakaļ - lai dzer. Tācu tā visa rezultātā viņš iekuļas aizvien lieklākos sūdos...
Tai pat laikā, ja es parādu durvis, viņš brauc dzert pie mātes. Domāju, ka daru pareizi - manās mājās žūpot nedrīks! Lai dzer uz ielas, ja grib, bet otra cilvēka alkoholismas (bļaušanas, krišana, lamāšanās utt.) nevar traucēt manu un bērna ikdienu. Turklāt tas nevar traucēt arī manam darbam.
Vai es daru pareizi? Man likās, ka jā.
Bet ko tas dod, ja māte viņu savāc, auklējas un piestāsta pilnu galvu, ka esmu slikta, jo pametusi vīru nelaimē.

Pievienot komentāru