slimība, kuru rada bieža alkoholisko dzērienu lietošana un kurai raksturīga patol. tieksme pēc alkohola, kas saslimušo noved pie psih. un fiz. sabrukuma, kā arī sociālas degradācijas.

Alkoholisms kā slimība jāatšķir no dzeršanas vai žūpošanas; tā ir Alkoholisms cēlonis, bet vēl nav slimība.
Alkoholisms un žūpošana ir kaitīga cilv. veselībai, nelabvēlīgi ietekmē bērnu audzināšanu, rada zaudējumus ražošanā, atstāj kaitīgu ietekmi uz sabiedrības labklājību. Tāpēc Alkoholisms ir svarīga med. un sociāla problēma.

Akūta saindēšanās ar alkoholu jeb etilspirtu ietekmē gk. kavēšanas procesus centrālajā nervu sistēmā, tā mainot cilv. izturēšanos, domāšanu un valodu. Iestājas alkohola reibums, kura pakāpe ir atkarīga no alkohola devas, koncentrācijas, cilv. individuālās jutības un organisma vispārējā stāvokļa.
Jau vieglā alkohola reibumā (ja alkohola daudzums asinīs ir 0,05% to rada 0,5—1 l alus vai 50—100 ml degvīna vai konjaka, vai 200—400 ml 14—18% vīna) ir traucēts normālais līdzsvars starp ierosas un kavēšanas procesiem, palēninās atbildes reakcijas uz kairinājumu, pavājinās kustību koordinācija. Rodas siltuma un reibuma sajūta. Cilv. kļūst bezrūpīgāks, bezatbildīgāks, pārvērtē savas spējas, neievēro piesardzību. Tas viss var radīt darba ražīguma samazināšanos, brāķi ražošanā, avārijas transportā u.c. smagas sekas.

Vidējā reibuma pakāpē ( alkohola koncentrācija asinīs ir 0,1%; to rada 0,5—1 l vīna vai 150—300 ml degvīna vai konjaka) alkohols vēl vairāk nomāc kavēšanas procesus, iestājas ierosas pārsvars. Bezrūpīgo, jautro noskaņojumu nomaina īgnums, dusmu uzliesmojumi, takta trūkums, rupjība. Pavājinās spēja kritiski novērtēt situāciju. Piedzērušā rīcība var kļūt bīstama sev un apkārtējiem. Kustības ir nekoordinētas, gaita nestabila. Var būt slikta dūša un vemšana, pēc tam rodas nogurums un vājums.

Smagā alkohola reibumā (ja asinīs ir 0,2% alkohola; to rada 400—500 ml degvīna vai konjaka) tiek nomākti ari ierosas procesi, rodas kustību un līdzsvara traucējumi, neskaidra runa, bieži sākas vemšana. Uzbudinājums un bīstama rīcība var būt neilgu laiku, jo drīz vien sākas apātija, miegainība, kas pāriet narkotiskajā miegā. Iestājas dzīvībai bīstami sirdsdarbības un elpošanas traucējumi.

Ja alkohola saturs asinīs sasniedz 0,5% , var iestāties nāve sakarā ar dzīvībai svarīgu centru paralīzi iegarenajās smadzenēs. Bieža alkoholisko dzērienu lietošana ar laiku rada stabilus traucējumus — hronisko Alkoholisms. Tam raksturīgs narkomāniskās alkoholatkarības sindroms — patol. tieksme pēc alkohola, paškontroles zudums, abstinences sindroms ( paģiru sindroms). vemšanas aizsargrefleksa izzušana, mainīta organisma izturība (tolerance) pret alkoholu, kā arī somatiski un neiroloģiski traucējumi un personības degradācija.

Hron. Alkoholisms noris vairākās stadijās.
I jeb neirastēniskā stadija rodas pēc 1—5 g. ilgas sistemātiskas alkoholisko dzērienu lietošanas (visbiežāk 21—25 g. vecumā) un ilgst 1—3 g. galv. simptomi: pieradums pie lielām alkohola devām un vemšanas aizsargrefleksa zudums. Rodas uzmācīga tieksme pēc alkohola; sākumā alkohola lietošana un viss, kas ar to saistās ( dzeršanas rituāls, runas par dzeršanu un izdzertā degvīna daudzumu), rada emocionāli pacilātu noskaņu. Reibums ir subjektīvi patīkams, rada eiforiju, un pēc noteiktas alkohola devas zūd spēja kontrolēt izdzertā alkohola daudzumu — dzeršana turpinās tikmēr, kamēr vien ir ko dzert un kamēr fiziski iespējams iedzert. Reibuma laikā izpaužas saasinātas rakstura īpašības (pēc rakstura aizdomīgi cilvēki pāriet uz čukstēšanu; citiem uzmācas greizsirdības domas, teatralitāte, lielība). Saīsinās starplaiki starp dzeršanas reizēm. Sākas dzeršana vienatnē, slepeni. Rodas neiroloģiski traucējumi — bezmiegs (gk. agra pamošanās), astēnija. Sākas pārmaiņas raksturā.

II jeb narkomānijas stadija visbiežāk ilgst apm. 4—6 g. Šajā laikā tieksme pēc alkohola kļūst nepārvarama ( slimnieks šai tieksmei pārstāj pretoties), sevišķi pēc izdzertas alkohola devas. abstinences sindroma parādības sākumā izdodas pārtraukt ar nespecifiskiem līdz. (stipru tēju, kafiju). vēlāk tikai ar alkoholu. Slimniekam šajā periodā ir maksimāla izturība pret alkoholu. Mainās reibuma raksturs; miera un patīkama atslābuma sajūtu nomaina ātra uzbudināmība un kustību aktivitāte (tieksme klaiņot). domāšanā rodas t.s. iestrēgšana (runā par vienu un to pašu, piem., atkārtoti stāsta notikumus no savas dzīves, nepārtraukti atvainojas), labsirdību nomaina ļaunums, niknums, alkoholiķis kļūst sociāli bīstams.
abstinences sindroms sāk izpausties arī pēc nelielām alkohola devām, dzeršanas periodi kļūst ilgstoši, tos var pārtraukt tikai naudas trūkums vai saasinājušās konflikta situācijas. Iestājas personības degradācija. Zūd godīgums, pienākuma apziņa. alkoholiķis nespēj pareizi vērtēt situāciju un savu stāvokli, atšķirt nopietno, pat traģisko no smieklīgā (t.s. alkoholiķa humors — rupji, ciniski, lēti, bieži vien ļauni joki). Mainās interešu loks; sākumā tas sašaurinās, pēc tam, iestājoties pastiprinātai nogurdināmibai, zūd jebkuras intereses. Zūd emocijas un jo sevišķi griba. Reizē ar epizodiskiem solījumiem un it kā labiem nodomiem viegli pamanāms galējs egoisms, rupjība, cinisms. Drīz vien rodas depresija, kam var būt disforiska nokrāsa, bieži rodas pašnāvības domas un mēģinājumi.
alkoholiķis ir nepastāvīgs, neaprēķināms (nav zināms, kā viņš kuro reizi rīkosies līdzīgā situācijā). Samazinās intelektuālā darba produktivitāte. Pakāpeniski zūd atmiņa, garīgā aktivitāte, vēlāk arī spriešanas spējas, iestājas plānprātība. alkoholiķis vairs neslēpj savu dzeršanu, bet naivi mēģina to attaisnot (piem., alkoholu lietojot tāpēc, lai ārstētos pret bezmiegu, lai aizmirstu nepatikšanas u.tml.). Sākas arī cns organiskas pārmaiņas, smadzeņu atrofija.

III jeb encefalopātijas stadijā (iestājas visbiežāk 31—40 g. vecumā) raksturīgas manāmas organiskas pārmaiņas galvas smadzenēs. Slimnieks vairs nepanes lielas alkohola devas, tāpēc pāriet uz vieglākiem dzērieniem ( vīnu); vēlāk naudas trūkuma dēļ un ātrākas apreibināšanās nolūkā lieto lētākus līdz. (politūru, odekolonu u.c). Dzeršanas periodos parasti ir smagi atmiņas traucējumi. alkohols vairs nerada labsajūtu, bet kļuvis par nepieciešamību, — ja tas nav lietots, var rasties somatiski traucējumi. Dzeršana tiek pārtraukta tikai tad, kad sākas smagas komplikācijas, kas apdraud slimnieka dzīvību. Arēji var maldīgi likties, it kā alkoholiķis pārtrauktu dzeršanu ar lielu gribasspēku. Radies dziļš personības defekts.
alkoholiķi šajā stadijā pilnīgi zaudējuši agrākās personības īpatnības un kļuvuši cits citam līdzīgi — vai nu eksplozīvi, ļauni (niecīgākais iemesls uz iepriekšējas bezrūpības un vienaldzības fona rada naida un dusmu uzliesmojumus), vai arī gļēvi, apātiski, ar eiforisku vai nomāktu garastāvokli.
Intelektuālās pārmaiņas novedušas pie dziļas plānprātības. Sājā stadijā bieži rodas alkohola psihozes, un pēc tam defekts arvien padziļinās. Alkoholisms attīstoties, rodas stabilas un progresējošas pārmaiņas visā organismā: bieži izveidojas hron. gastrīts, aknu ciroze, hepatīts, čūlas slimība, miokardīts. raksturīga priekšlaicīga novecošana — izkrīt zobi un mati, lūst nagi, rodas grumbas, āda zaudē elastību, kļūst pelēka.

Alkoholisms izcelsmē zināma nozīme var būt organisma īpatnībām ( iedzimtībai, reaktivitātei, personībai, vecumam, dzimumam utt.), cilv. sociālajam stāvoklim, izglītībai, ģimenes stāvoklim. Vienādos pārējos apstākļos lielākā nozīme ir t.s. mikrosociālajai videi — tuvākās apkārtnes ietekmei, kas rada noteiktu pozitīvu vai negatīvu attieksmi pret dzeršanu. Lielāka sliecība uz Alkoholisms piemīt cilvēkiem, kuru estētiskās un ētiskās prasības ir mazas un kuri vieglāk ietekmējami. Materiālās labklājības celšanās var pat veicināt šo cilvēku noslieci uz Alkoholisms Dažreiz Alkoholisms rašanos var sekmēt sistemātiska alkoholisko dzērienu lietošana ārējo apstākļu ietekmē (piem., dažu profesiju pārstāvjiem, kuriem alkohols viegli pieejams).

Ārstēšana. Hron. Alkoholisms ārstē gan ambulatoriski ( psihoneiroloģiskajā dispanserā vai kabinetā), gan stacionārā ( psihoneiroloģiskajā slimnīcā). Lieto dažādas ārstn. metodes, lai novērstu tieksmi pēc alkohola. Tiek palielināts organisma jutīgums (ar sen-sibilizējošiem līdz. jau pēc nelielas alkohola devas rodas subjektīvi smags stāvoklis — baiļu sajūta un veģetatīvas reakcijas) un izveidojas negatīvs nosacījuma reflekss pret alkoholu (ar vemšanas līdz.). Sevišķa nozīme ir psihoterapijai.
Ārstēšanas pēdējais posms — ārstēšanas rezultātu nostiprināšana, recidīvu novēršana — ir visilgākais (līdz 3 g. un ilgāk). Tas ietver gan medikamentozo ārstēšanu, gan audzināšanas pasākumus. Slimniekam pilnīgi jāizvairās pat no dzērieniem, kas satur ļoti niecīgu alkohola daudzumu. Labāki panākumi ārstēšanā ir tad, ja slimnieks pats aktīvi vēlas atbrīvoties no Alkoholisms un precīzi ievēro visus ārsta norādījumus un ģimene, kā arī darbabiedri viņam palīdz. Svarīgi ir savlaicīgi uzsākt ārstēšanu.
  • Komentāri: 15 no 61
2017-01-04 23:37:20

Alise

28 Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu!
119. psalms

2016-11-03 21:14:48

EsPats

Sveiki. Esmu nolēmis kodēties (nevis ampulas, torpēdas, bet tieši kodēšanās) pret alkoholu. Iesakiet, lūdzu, kurā ārstniecības iestādē labāk to darīt.
Paldies!

2016-08-21 20:12:30

kaspars

nekad nedzer lielos alus "ta ir nave" vienalga vajs vai stiprs (4,2-7,0) labak vieglo, bet stikla, iesaku tervetes alu. es esmu specigs alkaholikis un zinu ko saku, jo dzeru visu.

2016-06-27 15:48:31

Ieva

Alkoholisms tā ir neārstējama slimība, it īpaši sievietēm. Mana mamma dzer un dzēra pat tad, kad es biju kādus padsmit gadus veca. Nekāda kodēšana nelīdz, ārsti nelīdz, AA nelīdz.Līdz uz kādu nedēļu, max. mēnesi.Brīžiem pat ir gadījies, ka viņa knapi tiek uz mājām, tik ļoti piedzeras, ka guļ pie durvīm, ne piecelt var, ne sarunāt kaut ko var. Un tad nākamajā dienā neko neatceras. Visu laiku lūdzās un saka, nedzers, viss!!! Bet tie ir tikai tukši vārdi. Bija kāds gads, kad es katru dienu raudāju, jo vairāk to nevarēju izturēt..katra telefona saruna beidzās ar vārdiem:"Tu tikai nedzer un atnāc mājās". Labi, ka vēl darbs bija un laba dzīvesvieta. Varbūt kādam ir reāli labs ierosinājums, ko darīt, kā to ārstēt. Labs dziednieks, ārsts, kas palīdz ilgtermiņā?!

2016-03-30 19:59:17

Jurim

Straupē ārstē no alkoholisma. Tur kādas pāris nedēļas jāpavada uz vietas. Ir arī dziednieki, kas māk "pārprogrammēt".
Var pameklēt Googlē "alkoholisma ārstēšana"

2016-03-30 14:33:33

Juris

Vai var nokodēties vai kaut ko tādu izdarīt lai nedzertu es pats vairs negribu dzert bet nesanāk.Un kā iedzeru nu jau 8 dienas ir bijušas un paģiras ir briesmīgas.Rokas trīz ieēst neko nevar kur man griezties?Paldies

2015-06-16 17:43:10

Elija

Man tēvs dzer. Viņš dzer tik ļoti, ka ar viņu vairs negrib sazināties pat mana māsa un brālis. Viņi ir vecāki par mani un jau sen nedzīvo ar mums, bet es esmu tikai 14 gadus veca, ko pie velna, lai es daru? es nevaru vienkārši aiziet no mājām. Viņš sāpina mammu ar savu dzeršanu, nestrādā. Kad biju maza dzirdēju, ka mamma runā ar radinieci un saka, ka nešķiras, jo negrib, lai es uzaugu bez tēva, bet tagad man ir 14 un esmu sapratusi, ka labāk dzīvotu bez tēva, jau no bērnības, labāk nezinātu, kas viņš ir, labāk dzīvotu tikai ar mammu. Visi radi ir novērsušies, mums nav "ģimenes pasākumu", jo kāda gan jēga no tādiem, ja viss beidzas ar to, ka tēvs ir piedzēries. Kad nomira viņa mamma viņš bija tā dzēris, ka kājas vairs negribēja kārtīgi darboties un bija tik lielas paģiras, ka nevarēja aizbraukt un viņas bērēm. Pa šiem gadiem, skatoties kā viņš dzer un nedara neko ģimenes labā, gribas, lai viņš vienkārši izzūd, gribas, lai viss beidzās, šķiet, ka tā būtu vieglāk. Es tiešām nezinu, ko, lai dara.

2014-03-14 21:54:17

foxija

sausmas

2014-02-02 18:53:00

seene

kamēr pats cilvēks neapjēgs, ka viņam ir problēma, tikmēr nekā. Un dzīvesbiedram, draugam, draudzenei ir jāizvēlas - aiziet(jo otrs cilvēks šo slimību neizārstēs) vai nu ilgstoši cīnīties, jo visi jau kaut kad atmet dzeršanu- daži vēl dzīviem esot. Es ari mēģināju noticēt, noticēju, tiešām viss aizgāja super! Bet nu... jau trešā nakts pienāks,kuru pavadīšu viena un pie tam ar bērniņu zem sirds. Viņš ir pie draugiem "zapojā". Palīdzēt var tikai AA, kodēšānās, Minesota. Ar gribasspēku tikai mazs procents pārvar vēlmi lietot alkoholu. Es tagad raudu par savu muļķību, viņš raudās, kad beidzot aties no zapoja, jo esmu nolēmusi šķirties.

2013-11-06 15:07:57

ilze

ari man ir tiesam liela nelaime ar drauga dzrsamu.esam pazistami tikai 3 gadus,bet nu beidzot ari esmu sapratusi ,ka vins slimo ar alkoholismu.un cik nu saprotu no lasita-ta ir2.stadija
ja vins nedela 2 dienas nav lietojis alkoholu,manliekas,tad pucei aste uzziedetu
tacu cinities pret to ir viss velti
izmeginats ir visadi,tacu vins neuzskata ,ka tas ir kaut kas nedabigs
godigi sakot,pate esmu jau nogurusi cinities,saprotu,ka vienigais cels ir katram iet uz savu pusi,jo man pasai jau liekas ka es alergiski vairs nespeju paciest,,,u sliktakais tas,ka vins pats nesaprot,ka vinam vajadziga palidziba,arstesana,,
ka lai ieskaidroju? ka panakt,lai vins saprastu?

2013-09-28 18:41:51

gudrāks par šņabi

No alhokola nevar izārstēties. jaesi sācis lietot tad konec tev ir. ar pudeli rokās tevi apraks

2012-10-17 13:34:15

Anonīms

man ir ljoti lielas peoblemas ar alkoholu,varbut kads war pateikt kur war ieshuties?ludzi palidziet!!

2011-11-05 12:17:56

Janka

Agri - Es aizvakar un aizaizvakar sāku dzert. Divas dienas pēc kārtas. Zini es no Tevis un citiem mācīšos, ko rakstat. Bet tā mana dzeršana nebija tāda, bet gana nervu sabrukumiem. Vienkārši dēļ manas mātes. Es pirms tām divām dienām, tad es nedzēru jau sāku mēnesi un vispār, man negribējās. Jo es domāju, ka tas tokan nav vajadzīgs. Vienkārši metiet tam visam ar pirkstu, un dzīvojiet zaļi un veselīgi. Un pēc tām divām dienām nodzeršanās dēļ mātes, man bija augstsassinspiediens un ar sirdi bija sūdīgi ar zālēm. Un es jau sen nevaru dzert alkoholu. Un arī tanīs 2 dienas laikā es 3 gadus nesmēķēju, un tad es paņēmu kādus 9 smēķus un nokurījies.

Lūdzu palīdziet man, jo es nevaru ciest alkoholu. Es tā jau mēģinu atmest, bet ar nerviem man kautkā neiet.

Un es ar savu spēku no vakardienas vairs nedzeršu ne gramu alkohola un arī nesmēķēšu, jo man veselība nevar izturēt alkoholismu. Kautvai man tagad ir 20 gadi. Es gribu dzīvot foršu, skaistu, mīlošu, veselīgu dzīvi.

Un es visiem iesaku, nevajag dzerstīties. Atmetiet to, gana arī smēķēšanu. Tā kā es jau nelietoju 2dienas. Bet es te visiem apsolos. Es vairs nekad nekad mūžam vairs nedzeršu, un nepīpēšu. Vēlu jums visu to labāko.

Man no mātes dzeršanas, var rasties problēmas ar nerviem. Es negribu vairs dzert.

Paldies par palīdzību!.

2011-10-25 18:50:09

Agris

Bija aizraušanās ar alkaholu pirms kādiem 2gadiem,kad ik pa 3dienām pa 2l maucu iekšā,kopā ar draugu.Sākās problēmas ar atmiņu(grūtāk iegaumēt,atcerēties sīkumus utt)+ maza roku drebēšana.

Cilvēki,tiešām apdomājiet,vai jums to vajag.Protams,jaunība ir tikai 1x,bet tas viss vecumā nāks atpakaļ.Tagad jauniem esot,tas vien tāds štrunts liekās,ka nākotnes medicīna mūs paglābs,ar super tabletēm.Nē,tā nebūs..

2011-10-25 16:48:31

Izmisusii

Sāku draudzēties ar puisi, ar kuru agrāk kopā izklaidējāmies, kopā arī ik pa laikam dzērām, man jau tad likās, ka viņš par traku dzer, bet domāju, ka tas ir no tā, ka nav pastāvīgas draudzenes. Sākoties nopietnām attiecībām naivi ticēju, ka tagad viņš vairs nedzers, netusēsies, jo viņš man apgalvoja, ka grib savu ģimeni, bērniņus.
Pagāja pusotra gads viņš turpina dzert mani pazemot. Iziet sabiedrībā man bail, jo regulāri esmu apsaukāta visādos drausmīgos vārdos, kkur kopā iet mēs neavaram, jo viņam iedzerot es palieku par galveno ienaidnieku un viņam ir vajadzība mani pazemot citu priekšā. Nekad nevaru būt droša par šodienu, jo no rīta viņš ir mājās, bet jau vakarā viņš var vairs nebūt un dzeršna turpinās trīs- četras dienas, tad pāris dienas atpūšas un ar jauniem spēkiem atkal sāk.
Katru reizi sola, ka viss beigsies. Esmu vairākas reizes gājusi no viņa prom, bet katru reizi viņam noticu un vienmēr viss beidzas v ienādi.
Gribās cilvēkam palīdzēt, jo viņš ir slims, ticu, ka viņš var atteikties, bet kā lai viņu mudina, kā likt viņam saprast, ka viņš bojā sev un pārējiem dzīvi. Jo tā dzīve, kas man ir tagad tā ir Elle, nevienam tādu nenovēlu.
Nav pārliecības par katras dienu vakaru, neziņa, vai atnākot mājās, tur būs mīļotais vīrietis, vai vīrietis, kurš atkal teiks, ka esmu izdzimtene

Pievienot komentāru