PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
pirmā palīdzība


vienkāršāko neatliekamo med. pasākumu komplekss pēkšņas saslimšanas un nelaimes gadījumā.
Pirmo medicīnisko palīdzību sniedz notikuma vietā pirms ārsta ierašanās vai cietušā nogādāšanas slimnīcā. No laikus, pareizi sniegtas PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, bieži atkarīga slimības tālākā gaita, darbaspēju saglabāšanās un pat cietušā dzīvība. PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA vajadzīga nekavējoties asiņošanas, brūces, lūzuma, izmežģījuma, sastiepuma, sasituma, ģīboņa, saindēšanās, apdeguma, apsaldējuma, slīkšanas, elektrotraumas un šoka gadījumā. Konkrēti PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA pasākumi norādīti attiecīgajos rakstos, kā arī rakstā elpināšana. PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA vispārējie pasākumi: atbrīvot cietušo no vides, kas bijusi nelaimes gadījuma cēlonis (izvilkt no ūdens, no gruvešiem, atvienot no elektrības vada u.tml.); veikt pasākumus, lai pārtrauktu cietušā smago stāvokli — šoku, asfiksiju, asiņošanu, — izdarīt elpināšanu, sirds masāžu, apturēt asiņošanu u.tml.; uz vietas sniegt nepieciešamo pirmo palīdzību — uzlikt pārsēju, imobilizēt lauztos locekļus (↑ imobilizācija). uzlikt žņaugu; pēc tam izsaukt ātro med. palīdzību vai nogādāt cietušo slimnīcā.

Sniegt PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA ir vispirms jebkura medicīnas darbinieka un medicīnas iestādes (arī aptiekas) pienākums. Lai paātrinātu kvalificētas PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA sniegšanu, pilsētās noorganizētas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas un rajonu slimnīcās — ātrās med. palīdzības punkti. Sniegt neatliekamu palīdzību cilvēkiem, kam apdraudēta dzīvība, ir arī katra pilsoņa pienākums, par kura nepildīšanu soda pēc LPSR Kriminālkodeksa 115. panta. Iedz. apmācību PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA sniegšanā vada Sarkanā Krusta biedrība. Rūpniecības uzņēmumos katrā maiņā un brigādē jābūt cilvēkiem, kas apmācīti PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA sniegšanā. Viņu vidū organizē san. posteņus, kuru rīcībā ir pirmās palīdzības aptieciņa, nestuves, šinas.

Laukos katram mehanizatoram jāprot sniegt PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, viņa rīcībā uz katras darbojošās lauks, mašīnas jābūt aptieciņai. Sniegt PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA apmāca arī autovadītājus, elektrolīniju, sakaru u.c. nozaru strādniekus. Katram automobilim obligāti jābūt apgādātam ar pirmās palīdzības aptieciņu. PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA sniegšanas elementi ietverti uzņēmumu tehniskajās instrukcijās, kā arī skolu san. apmācības programmās. Pie ezeriem, upēm, jūras noorganizēti glābšanas posteņi un stacijas, kuru darbinieki ne tikai sniedz PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, bet arī veic profilakses un izskaidrošanas darbu.
  • Komentāri: 1 no 1
2011-09-21 10:37:50

guntars

baigi labs baigi labs

Pievienot komentāru