Padomju Savienībā PRETVĒŽA PASĀKUMI organizē un vada Veselības aizsardzības ministrija un realizē tai padotās iestādes. Speciālas ārstn. un profilakses iestādes reģistrē slimniekus, pētī saslimstību un mirstību ar ļaund. audzējiem, noskaidro vēlīnas diagnoscēšanas cēloņus, dažādu audzēju ārstēšanas efektivitāti. Zin. pētniecības darbu vada onkoloģijas institūti. LPSR darbojas 4 specializēti onkoloģiskie dispanseri (2 Rīgā, 1 Liepājā un 1 Daugavpilī), kā arī onkoloģiskās nodaļas (kabineti) vispārēja tipa ves. aizs. iestādēs.

PRETVĒŽA PASĀKUMI veic 3 galv. virzienos.
1. Izstrādā un kontrolē pasākumus valsts mērogā. Tie ir cīņa pret atmosfēras, augsnes un ūdens piesārņošanu ar kancerogēnām vielām, šo vielu izolēšana dažādos rūpnieciskos procesos, kontrole pār ķīm. rūpniecības produkciju, ar kuru var būt saskare plašām iedz. masām (pārtikas produkti, krāsvielas, kosmētiskie līdz., farmaceitiskie preparāti, insekticīdi, dažādas eļļas u.c). Speciālai aizsardzībai pakļauti strādājošie, kam ir saskare ar radioaktīvajiem izotopiem.
2. Apmāca iedz-us personiskajai profilaksei, propagandē smēķēšanas un alkohola lietošanas kaitīgumu, pierāda, ka arī pilnīgi veseliem cilv. sistemātiski jāiet uz profilaktiskajām apskatēm, lai atklātu vēždraudes slimības vai agrīnas audzēju stadijas, kam dažkārt nav simptomu.
3. Specializētas onkoloģiskās iestādes organizē un veic ārstn, un profilakses darbu. Svarīgs pasākums cīņā pret vēzi ir profilaktiskās masveida un individuālās apskates, Masveida apskates organizē plašiem iedz. kolektīviem darbavietās vai pēc dzīvesvietas; to forma ir specializētās apskates, kas aptver speciālas cilv. grupas (piem., ginekoloģiskas apskates sievietēm, apskates plaušu slimību vai kuņģa slimību atklāšanai).

Individuālām apskatēm jebkurā medicīnas iestādē pakļauti visi iedz. pēc 40 g. vecuma. Apskatēs atklātos slimniekus nosūta uz specializētām iestādēm izmeklēšanai un ārstēšanai. Reāla audzēju profilakse ir vēždraudes slimību savlaicīga atklāšana un radikāla ārstēšana. Medicīnas praksē ievieš aizvien jaunas metodes, kas palīdz atklāt audzējus agrīnā stadijā, kad iespējama vissekmīgākā ārstēšana.

Cīņu pret vēzi lielā mērā atvieglo pētījumi par saslimstību un kaitīgiem apstākļiem, kas raksturīgi atsevišķiem ģeogrāfiskajiem rajoniem. Kaitīgo apstākļu novēršana bieži vien samazina iedz. saslimstību ar ļaund. audzējiem. Svarīgi ir dispanserizēt cilvēkus, kam ir vēždraudes slimības, kā arī vēža slimniekus. To veic attiecīgā rajona onkoloģiskais dispansers vai vispārējās ārstn. iestādes. Slimnieki tiek ne tikai uzskaitīti, bet arī radikāli ārstēti ar metodēm, kas izstrādātas vadošajos onkoloģiskajos institūtos un apstiprinātas PSRS Veselības aizsardzības ministrijā. Līdzīga PRETVĒŽA PASĀKUMI sistēma izveidota arī pārējās sociālistiskajās valstīs. Pēdējo gadu laikā SEPP valstu onkoloģiskās sadarbības programmas ietvaros tiek izstrādāta koordinētu pretvēža pasākumu sistēma sociālistiskajām valstīm.

Kapitālistiskajās valstīs cīņu pret vēzi veic t.s. pretvēža biedrības ar sabiedrības ziedotiem līdz. Tās organizē pretvēža propagandu un iedz. apskates. Parasti šās apskates un onkoloģisko slimnieku ārstēšanu izdara par maksu. Vispasaules veselības aizsardzības organizācija organizē un koordinē starpt. rakstura pētījumus. Šās organizācijas ietvaros darbojas arī Starptautiskā pretvēža apvienība.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru