PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES


ir obligātas (vismaz divreiz gadā) katrai sievietei, kas sasniegusi dzimumbriedumu. To mērķis ir laikus konstatēt un novērst patol. pārmaiņas sievietes dzimumorgānos. Šīs apskates ir sevišķi svarīgas tāpēc, ka daudzas ginekoloģiskās slimības, it sevišķi sākumstadijā, noris bez ārējām pazīmēm un tās var konstatēt tikai PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES. To galv. uzdevums ir diagnoscēt sievietes dzimumorgānu vēždraudes slimības (eroziju, polipu, dzemdes gļotādas hiperplāziju), kuru savlaicīga ārstēšana novērš saslimšanu ar vēzi. PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES iespējams konstatēt arī dzimumorgānu ļaund. audzējus pašā to attīstības sākumā, kad slimība ir pilnīgi izārstējama. Ja sieviete ierodas pie ārsta tikai tad, kad tai ir parādījušies slimības simptomi (asiņošana, sāpes). ļaund. process nereti jau ir tik tālu progresējis, ka slimības izārstēšana ir apgrūtināta vai pat pilnīgi neiespējama. Tā kā PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES ir liela nozīme sievietes veselības saglabāšanā, PSRS tās tiek plaši organizētas. Katrā poliklīnikā ir PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES kabineti, kuros strādā pieredzējušas vecmātes. Viņu uzdevums ir konstatēt slimības pirmās pazīmes. Ja viņas atrod sievietes dzimumsistēmā kaut kādās patol. pārmaiņas, sieviete tiek nekavējoties nosūtīta pie ārsta ginekologa, kas nosaka diagnozi un atkarībā no tās vai nu ārstē ambulatoriski, vai arī nosūta sievieti uz slimnīcu. PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES tiek organizētas arī lielās rūpnīcās, kolhozos, pad. saimniecībās. PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES sistemātiski tiek pakļautas sievietes, kuras strādā tirdzniecībā, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, bērnu iestādēs. Bez parastās PROFILAKTISKAS GINEKOLOĢISKĀS APSKATES viņām izdara vēl citus speciālus izmeklējumus, lai pārbaudītu, vai viņas neslimo ar tādām dzimumorgānu slimībām (piem., venēriskām slimībām), kas varētu apdraudēt citas personas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru