DIAGNOZE

Skaidrojums: gr. diagnosis uzzināšana, noteikšana

īss slēdziens par slimības gadījuma būtību. Izvērstas, pilnīgas DIAGNOZE noteikšana iespējama pēc vispusīgas slimnieka izmeklēšanas (↑ diagnostika). Pilnīga DIAGNOZE sniedz samērā vispusīgu informāciju par slimnieka veselības traucējumu raksturu, norādot slimības formu, stadiju, lokalizāciju, cēloņus un dažkārt arī citus slimību raksturojošus apstākļus. Ja slimniekam ir vienlaikus vairākas slimības, izšķir galveno DIAGNOZE, blakusdiagnozi un komplikācijas. Galvenajā DIAGNOZE norāda pamatslimību, kas rada lielākos veselības traucējumus. Dažreiz galv. DIAGNOZE ietver vairākas savstarpēji saistītas slimības — piem., hron. bronhīts, plaušu emfizēma. Blakusdiagnozē norāda slimības, kas ar pamatslimību nav tieši saistītas un izraisa mazākus veselības traucējumus. Pamatslimībai var būt komplikācijas, piem., čūlas slimība var komplicēties ar kuņģa asiņošanu. Nepilnīgi noteiktu DIAGNOZE pēc pirmās iepazīšanās ar slimnieku sauc par pagaidu DIAGNOZE. Slimnīcā mirušiem cilv. pēc patoloģiski anat. izmeklēšanas nosaka patoloģiski anatomisko diagnozi.
  • Komentāri: 3 no 3
2009-02-20 06:13:41

vēl viens aņuks

Vīri gados alus bārā dalās piereedzē par slimībām un dakteriem.
Pirmais: - es biju pie daktera, kurš tikai paskatoties uz mani precīzi noteica diagnozi.
Otrs: - nevar būt, deram, ka man viņš nepateiks precīzu diagnozi.
Abi sader un otrais iet pie tā brīnum-daktera. Izstāv rindu un ieiet kabinetā. Ārsts kaut ko raksta, tad paceļ galvu, uzmet skatienu atnākušajam un saka:
- Skleroze un cukurslimība.
- Precīzi. Bet kā Jūs to varējāt pateikt no viena skatiena?
- Vienkārši. Skleroze tāpēc, ka neesat aizvilcis bikšu priekšu. Cukurslimība tāpēc, ka tur riņķī lidinās mušas.

2008-12-07 10:18:38

vēl viens aņuks

- Sanitār, kurp jūs mani stumjiet?
- uz morgu ...
- Bet varbūt nevajag?
- Dakteris teica uz morgu, tad uz morgu!

2008-11-05 15:36:35

aņuks

Dr.Vatsons uz pāris dienām atstāj Holmsu savā vietā un piekodina, lai visus nozīmē uz analīzēm un nozīmē jaunu vizīti pēc nedēļas.
Atnāk pacients pie Holmsa un sūdzas, ka viņam sāp elkonis.
Holms: Nododiet urīna analīzes un nāciet pēc nedēļas.
Pacients: Kādas urīna analīzes, man sāp elkonis.
Holms: Neisiet analīzes.
Pacients pārskaities aiziet mājās, paņem 3-litru burku piečurā pats, iedod vēl sievai, sievas mātei, meitai un arī kucītei. Pēc stundas atpakaļ ar analīzēm pie Holmsa.
Holms paceļ burku pret gaismu un saka:
Jūsu kucītei būs bērni, meitai arī, sieva salaiž ar kaimiņu, sievas mātei ir triperis, bet jūs pats onanējot tualetē sitat kreiso elkoni pret sienu. Tāpēc arī sāp.

Pievienot komentāru