veselības aizsardzības iestāde, kas sievietēm sniedz med. palīdzību grūtniecības dzemdību un pēcdzemdību periodā, kā arī nodrošina jaundzimušo meti novērošanu un kopšanu. Lielākajos DZEMDĪBU NAMS arī ārstē ginekoloģiskas slimības PSRS DZEMDĪBU NAMS struktūrā ietilpst sieviešu konsultācija, stacionārs, ārstn. un diagnostikas daļa, administratīvi saimnieciskā daļa. Stacionārā ir šādas nodaļas: uzņemšanas, dzemdību, pēcdzemdību, grūtniecības patoloģijas, observācijas (novērošanas), jaundzimušo un ginekoloģiskā nodaļa. DZEMDĪBU NAMS personāls strādā ciešā kontaktā ar citām ārstn. un profilakses iestādēm (poliklīnikām, dispanseriem u.c), tā nodrošinot grūtnieču un dzemdētāju vispusīgu med. apkalpošanu, mātes un bērna nepārtrauktu med. novērošanu. DZEMDĪBU NAMS grūtniecēm un mātēm sniedz arī sociāli tiesisko palīdzību. LPSR DZEMDĪBU NAMS ir Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā un Liepājā. Pilsētās un rajonos, kur nav &, dzemdībpalīdzību sniedz pilsētu slimnīcu un rajonu centrālo slimnīcu dzemdību nodaļas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru