PATOLOĢIJA

Skaidrojums: gr. pathos ciešanas, slimība + logos mācība

medicīnas nozare, kas pētī dzīvības norises slimā organismā. Izšķir vispārīgo PATOLOĢIJA, kas pētī patol. procesu likumsakarības, un speciālo PATOLOĢIJA, kas pētī konkrētu slimību izraisītās pārmaiņas. Svarīgākās PATOLOĢIJA nozares ir patol. anatomija un patol. fizioloģija. Patoloģiskā anatomija pētī pārmaiņas orgānu uzbūvē slimā organismā. Patoloģiskā fizioloģija noskaidro novirzes orgānu un sistēmu darbībā, to izcelsmi un attīstības mehānismus.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru