higiēnas nozare, kas pētī pilnvērtīga uztura un vesela cilv. racionāla uztura problēmas. UZTURA HIGIĒNA attīstoties, no tās ir atdalījusies dietoloģija — mācība par slima cilv. uztura problēmām. Patstāvīga nozare ir arī mācība par zīdaiņa ēdināšanu. UZTURA HIGIĒNA pētījumu pamatā ir fiziol., bioķīmijas, vitaminoloģ,ijas un klīn. medicīnas jaunākās atziņas par uztura lomu cilv. organisma augšanā un attīstībā, kā arī veselības un darbaspēju saglabāšanā, mūža pagarināšanā. UZTURA HIGIĒNA pētī cilv. vajadzību pēc uzturvielām atkarībā no dzimuma, vecuma, profesijas, darba rakstura un fiz. slodzēs, klimata un ģeogrāfiskās zonas, nacionālajām u.c īpatnībām, izstrādā uztura fiziol. normas atsevišķām iedz. grupām, bērniem pirmsskolas iestādēs un skolās, sastāda ārstn. un profilakses uzturu cilvēkiem uzņēmumos, kur ir kaitīgi darba apstākļi. UZTURA HIGIĒNA uzdevums ir noteikt arī uzturlīdzekļu kvalitāti un noskaidrot, kādos apstākļos tā saglabājas, izstrādāt efektīvas san. kontroles metodes sab. ēdināšanas un pārtikas rūpniecības uzņēmumos, veikt profilaktiskus pasākumus pret saindēšanos, uztura toksikoinfekcijām un intoksikācijām. UZTURA HIGIĒNA problēmas risina higiēnisti, fiziol..i un bioķīmiķi daudzos zin. institūtos un laboratorijās, kā arī veselības aizsardzības iestādēs.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru