KLIMATS

Skaidrojums: lat. clima, climatis klimats, klimatiskā josla < gr. klima, klimatos slīpums; senie grieķi Δ a

ilggadējs laikapstākļu režīms, kas raksturīgs kādam apvidum sakarā ar tā ģeogrāfisko stāvokli.

Laikapstākļus nosaka meteoroloģiskie faktori — gaisa t, mitrums, gaisa kustības ātrums un virziens, atmosfēras spiediens, mākoņu daudzums, nokrišņi, Saules starojuma intensitāte. Izšķir periodiskas un neperiodiskas laikapstākļu maiņas. Periodiskas laikapstākļu maiņas notiek zināmā periodā, piem., diennaktī vai gada laikā. Neperiodiskas laikapstākļu maiņas ir saistītas ar pēkšņu gaisa masu pārvietošanos. Periodiskām laikapstākļu maiņām cilv. organisms viegli pielāgojas, turpretī neperiodiskas laikapstākļu maiņas nelabvēlīgi ietekmē slimnieku, bērnu un vecu cilv. organismu.

Uz Zemes izšķir aukstā, mērenā un karstā KLIMATS joslas. klimatu ietekmē arī apvidus reljefs (piem., zemienes, kalni) un lielu ūdenstilpju (okeānu, jūru) tuvums. (Par cilv. organisma pielāgošanos jauniem KLIMATS apstākļiem ↑ rakstu aklimatizācija.) Izšķir vietējo (rajona, pilsētas, kūrorta klimatu) un mikroklimatu (parka, pludmales, slēgtas telpas klimatu).

medicīnā KLIMATS pēc tā iedarbības uz cilv. organismu iedala saudzējošā un kairinošā. Saudzējošā klimatā nav vērojamas straujas laikapstākļu maiņas un organisms viegli pielāgojas jaunajiem apstākļiem (par saudzējošu uzskata piejūras KLIMATS). Kairinošā klimatā ir krasi izteiktas diennakts gaisa svārstības, lielas atšķirības starp ziemas un vasaras gaisa vidējo t, straujas laikapstākļu maiņas; tas prasa no organisma lielu piepūli (kairinošs ir kontinentālais KLIMATS).

LPSR KLIMATS ir mērens, ar pāreju no piejūras klimata uz kontinentālo. galv. ietekme ir Atlantijas okeāna gaisa masām, pavasarī un rudenī ieplūst arktiskās, bet vasarā reizēm tropiskās gaisa masas. Tas nosaka laikapstākļu nepastāvīgumu, sevišķi rudenī un ziemā.

KLIMATS ietekmi uz cilv. organismu pētī med. klimatoloģija. KLIMATS apstākļus izmanto ārstn-ā (↑ klimatterapija). kā arī veselības nostiprināšanā (norūdīšanās). Med. meteoroloģija jau laikus paredz gaidāmās laikapstākļu maiņas, lai ārsti varētu novērst meteorotropisko slimību uzliesmojumus.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru