SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA ir svarīga nozīme tautas veselības aizsardzībā, darba ražīguma celšanā, sadzīves apstākļu uzlabošanā, dažādu slimību (alimentāro slimību jeb ar uzturu saistīto arodslimību u.c.) profilaksē. SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA uzņēmumi — ēdnīcas (atklātā un slēgtā tipa, diētiskās), restorāni, kafejnīcas, bufetes, mājas virtuves u.c. — apvieno ražošanas un tirdzniecības funkcijas. Atklātā tipa ēdnīcas, restorāni, kafejnīcas, bufetes gatavo uzturu veseliem cilv. atbilstoši racionāla uztura pamatprasībām. Slēgtā tipa ēdnīcas un bufetes darbojas iestādēs vai uzņēmumos. Tās nodrošina darbiniekiem racionālu uzturu atbilstoši attiecīgās profesijas prasībām. Arodslimību profilaksē tās apgādā ar ārstnieciski profilaktisko bezmaksas uzturu strādniekus, kas strādā cehos, kur ir sevišķi kaitīgi darba apstākļi. Diētiskās ēdnīcas (atklātā un slēgtā tipa) nodrošina ārstniecisko uzturu gk. slimniekiem, kas ārstējas ambulatoriski un kam jāievēro diēta. Tajās strādā personāls ar speciālām zināšanām dietoloģijā (ārsts dietologs, diētas māsa) un ārstn. kulinārijā (diētas kulinārs). Uz diētisko ēdnīcu slimnieku nosūta slimnīcu vai poliklīniku ārsti, darbavietās — med. punktu ārsti. Diētas terapijas kursa ilgums ir 1—2 mēn., atsevišķos gadījumos (cukura diabēts, nefrīts. Čūlas slimība) vēl ilgāk; slimības paasinājuma periodā kurss tiek atkārtots. Ārstn. uzturu diētiskajā ēdnīcā finansē arodbiedrības, norīkojumu izsniedz darbavietas arodbiedrības komiteja. SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA kadrus (pavārus, inženierus pārtikas tehnologus) gatavo speciālās kulinārijas skolās un vidējās mācību iestādēs, kā arī augstāko mācību iestāžu pārtikas tehnoloģijas fakultātēs. Kadru kvalifikācijas jautājumus risina SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA organizāciju kulinārās padomes, kas darbojas tautas deputātu padomju izpildkomiteju pakļautībā. San. uzraudzību SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA veic san. epid. staciju ārsti.
  • Komentāri: 1 no 1
2008-11-20 12:28:32

:)))

Interesanti, ka sabiedriskā ēdināšana ir tieši pirms saindēšanās.

Pievienot komentāru