PANSIONĀTI

Skaidrojums: fr. pensionnat internāts

1. Atpūtas iestādes strādājošiem un viņu ģimenes locekļiem. PANSIONĀTI pakļauti arodbiedrībām vai atsevišķiem resoriem un uzņēmumiem. PANSIONĀTI ir divējādi — atpūtas nama tipa, kur viss radīts pilnvērtīgai atpūtai, un sanatorijas tipa veselības aizsardzības iestādes, kur atpūtnieki var saņemt ārstn. procedūras kūrorta poliklīnikā. PANSIONĀTI iekārto kūrortos, kur ir ārstn., profilakses un balneofizioterapeitiskās iestādes. 2. Sociālās nodrošināšanas iestādes., kurās pilnīgā valsts apgādībā dzīvo I un II grupas invalīdi un veci darbnespējīgi pilsoņi, kam nav likumīgu apgādnieku vai ko šie apgādnieki nav spējīgi uzturēt. Pastāv vispārīgā tipa pansionāti, PANSIONĀTI smagi slimajiem, kas saistīti pie gultas, psihiski slimajiem, neredzīgajiem; ir arī PANSIONĀTI garīgi atpalikušiem bērniem.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru