daļējs vai pilnīgs profes. darbaspēju zaudējums slimības, nelaimes gadījuma u.c. iemeslu dēļ. Pēc darbaspēju zaudējuma ilguma izšķir pārejošu (īslaicīgu) un pastāvīgu (ilgstošu) DARBNESPĒJA jeb invaliditāti. Pārejoša DARBNESPĒJA var būt pilnīga (sakarā ar slimību, traumu, karantīnu, grūtniecību un pēcdzemdību periodu u.c.), kad slimnieks nav spējīgs izpildīt nekādu darbu (karantīnas un pēcdzemdību periodā ir citi apsvērumi), un daļēja (sakarā ar tbc, arodslimību). kad slimnieks uz laiku nav spējīgs strādāt savā specialitātē, bet, nekaitēdams savai veselībai, var veikt citu — vieglāku darbu. Pārejošu DARBNESPĒJA apliecina darba nespējas lapa vai izziņa (neapmaksājama), kas attaisno neierašanos darbā. Ja DARBNESPĒJA sakarā ar vienu un to pašu slimību turpinās 4 mēn. bez pārtraukuma vai 5 mēn. ar pārtraukumiem pēdējos 12 mēn., slimnieku nosūta uz darba ekspertīzes ārstu komisiju (DEĀK).Tbc gadījumā nepārtrauktu slimības atvaļinājumu var piešķirt līdz 10 mēn., bet, ja slimnieks ar tbc saslimst atkārtoti, — līdz 12 mēn. Dažu slimību gadījumā (tbc, profes. slimības) slimnieks var tikt pārcelts citā darbā un viņam tiek izdota darba nespējas lapa (uz laiku, ne mazāku par 2 mēn.), kas dod tiesības saņemt pabalstu, kurš sedz starpību starp iepriekšējo un faktisko darba algu.
  • Komentāri: 1 no 1
2009-07-09 21:27:30

veca informācija

Tagad jau sen ir jauni likumi. Par darba nespējas lapām izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.152
Rīgā 2001.gada 3.aprīlī (prot. Nr.14 7.§)
Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 9. un 12.pantu, likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām" 19.panta pirmo daļu un Ārstniecības likuma 53.pantu

Meklējiet "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" www.likumi.lv

Pievienot komentāru