CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MEDICĪNAS DIENESTS (1984.gada informācija)


PSRS civilās aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, ko organizē miera laikā uz veselības aizsardzības iestāžu bāzes. Tā uzdevums — veikt speciālu pasākumu kompleksu, kas nodrošinātu iedz-us ar med. palīdzību bruņota uzbrukuma draudu laikā un pēc tam, kad lietoti masveida iznīcināšanas ieroči. Miera laikā CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MEDICĪNAS DIENESTS (1984.gada informācija) veic sistemātisku ārējās vides (apkārtnes, gaisa, ūdens, pārtikas produktu) san. novērošanu un med. kontroli, organizē dažādus profilaktiskus pasākumus, papildina med. inventāra rezerves, piedalās stihisko dabas postījumu seku likvidēšanā. Kara laikā CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MEDICĪNAS DIENESTS (1984.gada informācija) organizē med. palīdzību dekoncentrējamiem un evakuējamiem iedz., evakuē med. formējumus, iestādes, inventāru uz piepilsētas zonu, kontrolē iedz. izvietošanu, apgādi ar pārtiku un ūdeni, med. formējumu un iedz. speciālo san. apstrādi, kā arī sniedz visiem slimniekiem med. palīdzību. Ja ienaidnieks lietojis masu iznīcināšanas ieročus, organizē pārvietojamo formējumu ātru izvietošanos postījumu rajonā, lai veiktu uz vietas nepieciešamo ārstn. un evakuācijas pasākumu kompleksu. Iedz. med. apkalpošanā ietilpst šādi palīdzības veidi: pirmā palīdzība — pašpalīdzība un savstarpējā palīdzība, kā arī san. kopu u.c. civilās aizsardzības formējumu med. palīdzība; pirmā ārsta palīdzība, ko sniedz med. evakuācijas pirmajā posmā pirmās med. palīdzības vienības un daļēji saglabātie veselības aizsardzības iestāžu ārsti; specializētā palīdzība, ko sniedz med. evakuācijas otrajā posmā piepilsētas zonas specializētajās slimnīcās, kuras ietilpst slimnīcu kolektoros (katrs kolektors parasti ir daudzu . profilu slimnīcu apvienība, kas sastāv no šķirošanas un evakuācijas hospitāļa vai centrālās slimnīcas un vienprofila slimnīcām, piem., traumatoloģiskām, neiroķirurģiskām, terapeitiskām; katrā kolektorā organizēts arī viegli ievainoto savākšanas punkts). civilās aizsardzības medicīnas dienestā ietilpst šādi formējumi: sanitārās kopas un san. kopu vienības; pirmās med. palīdzības vienības, kas ir galv. pārvietojamie formējumi pirmās ārsta palīdzības sniegšanai postījumu apvidū; pārvietojamās pretepidēmiskās vienības, kuras veic pretepidēmiskos un san. hig. pasākumus masveida postījumu rajonos; specializētās med. palīdzības brigādes un specializētās med. palīdzības vienības, kuru pienākums ir specializētās med. palīdzības organizēšana piepilsētas zonas specializētajās slimnīcās un nepieciešamības gadījumā kvalificētas med. palīdzības sniegšana cietušajiem arī postījumu rajonā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru