VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO)


specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iestāde, kuras darbības mērķis ir visu zemju tautu veselības aizsardzība. Dibināta 1948. g. 7. apr.; šai dienā ik gadus atzīmē Starptautisko veselības aizsardzības dienu. Galv. problēmas VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) darbā ir cīņa ar inf. un parazitārajām slimībām (gk. malāriju, tbc, venēriskajām slimībām), sirds un asinsvadu slimībām, ļaund. audzējiem, kā arī mātes un bērna aizsardzība. VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) risina veselības aizsardzības kadru sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas problēmas ekonomiski maz attīstītās zemēs, veic starptautiskās karantīnas un epidemiol. uzraudzības pasākumus, izstrādā starptautiskos ārstn. līdzekļu standartus, kontrolē ārstn. līdzekļu kvalitāti, veic starpt. kontroli pār narkotiskajām vielām, risina starpt. problēmas par atomenerģijas izmantošanu mierlaika vajadzībām un veselības aizsardzībai. VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) organizē un vada zin. pētījumus, zin. konferences, simpozijus u.c, izdod epidemioloģijas, demogrāfijas, statistikas pārskatus, žurnālus «VVAO Hronika», «Pasaules Veselība» (vairākās vai.). VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) pārstāvētas apm. 130 valstis. Augstākais VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) orgāns ir Vispasaules veselības aizsardzības asambleja, kuras sesijas notiek katru gadu. VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) struktūra ir reģionāla. Tajā ietilpst 6 reģionālas organizācijas (šo organizāciju izpildorgāni ir reģionālie biroji); Eiropas, Āfrikas, Vidusjūras baseina austrumdaļas, Dienvidaustrumu Āzijas, Klusā okeāna rietumdaļas, Amerikas organizācija. VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) noorganizējusi ekspertu konsultatīvās padomes, kurās strādā kompetenti zinātnieki no daudzām pasaules valstīm. Tie sniedz konsultācijas dažādos medicīnas zinātnes un prakses jautājumos. PSRS ir viena no aktīvākajām VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) loceklēm. Lielas summas PSRS iegulda ANO paplašinātās tehn. palīdzības programmas fondā, no kura izmaksā līdzekļus ekonomiski maz attīstītām valstīm to neatliekamo vajadzību apmierināšanai, arī veselības aizsardzībai. PSRS palīdz pārējām zemēm cīņā ar slimībām (malāriju, holeru u.c.) un stihisko nelaimju sekām, nododot bez atlīdzības VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) rīcībā medikamentus un ārstn. līdzekļus. Veiktie pasākumi devuši iespēju visā pasaulē likvidēt saslimšanu ar bakām. Pēc PSRS iniciatīvas tika pieņemtas rezolūcijas par VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) uzdevumiem, kas izriet no ANO rezolūcijas par vispārēju un pilnīgu atbruņošanos (1960); no ANO deklarācijas par neatkarības piešķiršanu koloniālajām valstīm un tautām (1961); no ANO rezolūcijas par cilvēces aizsardzību pret radioaktīvo starojumu (1961); par bakterioloģisko un ķīm. ieroču aizliegumu (1970); par galvenajiem nacionālās veselības aizsardzības attīstības principiem (1970); par ilgtermiņa plānošanu (1970); par nacionālo med. kadru sagatavošanu (1971); par VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) nozīmi med. un bioloģisko zinātnisko pētījumu attīstībā un koordinācijā (1972); par starptautiskās sadarbības ilgtermiņa plānošanu onkoloģijas problēmu pētīšanā (1973); par VISPASAULES VESELĪBAS AIZSARDZĪBASORGANIZĀCIJA (VVAO) nozīmi tropisko slimību pētījumu koordinācijā (1974—1975) u.c.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru