EPIDEMIOLOĢIJA

Grieķu val.: epidēmia logos
Skaidrojums: gr. epidēmia epidēmija + logos mācība

zinātne, kas pētī inf. slimību rašanās un izplatīšanās objektīvās likumsakarības cilv. kolektīvā, kā arī šo slimību profilakses un likvidēšanas metodes. EPIDEMIOLOĢIJA galv. teorētiskais pamats ir mācība par epidēmisko procesu, kura pētī inf. avotu, inf. pārnešanas mehānismu, cilv. uzņēmību pret inf. slimībām, transmisīvo slimību inf. perēkļus dabā, sociālo faktoru ietekmi uz epidēmiskā procesa intensitāti, vispārējus inf. slimību profilakses un likvidēšanas paņēmienus. EPIDEMIOLOĢIJA iedala vispārīgajā, kas pētī vispārīgās epidēmiskā procesa likumsakarības, kā arī likvidēšanas un profilakses paņēmienus, un speciālajā, kas aplūko šos jautājumus attiecībā uz atsevišķām inf. slimībām. EPIDEMIOLOĢIJA cieši saistīta ar mikrobioloģiju, virusoloģiju, parazitoloģiju, imunoloģiju, higiēnu u.c. zinātnēm. Mūsdienu med. literatūrā terminu EPIDEMIOLOĢIJA attiecina arī uz plaši izplatītām neinfekciozām slimībām (sirds un asinsvadu, psih. u.c. slimībām).
  • Komentāri: 3 no 3
2009-02-23 10:44:21

Ģirts Briģis

Definīcija atrodama gandrīz visās epidemioloģijas mācību grāmatās, piemēram, īsā definīcija ir M.Baltiņa grāmatā "Lietišķā epidemioloģija", Zinātne, 2003. Izvērstā definīcija "A Dictionary of Epidemiology. 4th ed."; eddited by J.M.Last, Oxford Press, 2001.

2009-02-23 06:24:01

neslimo.lv

Paldies par komentāru Briģa kungs!
Jautājums - kurš definējis EPIDEMIOLOĢIJAS pašreizējo definīciju un kur to netā var atrast?

2009-02-22 23:04:05

Ģirts Briģis

Definīcija novecojusi.
Pašreizējā definīcija:
zinātne par veselības notikumu un stāvokļu biežumu populācijās un tās pielietojumu veselības problēmu risināšanā.
Saīsinātā definīcija:
zinātne par slimību biežumiem un to cēloņiem.

Pievienot komentāru