veselības punkts
MEDICĪNAS PUNKTS


PSRS veselības aizsardzības iestāde rūpniecības, celtniecības U.C. uzņēmumos, pad. saimniecībās, mācību iestādēs; tā uzdevums — sniegt pirmsārsta palīdzību traumu, pēkšņas saslimšanas un profes. saindēšanās gadījumā, organizēt pasākumus darba un sadzīves apstākļu uzlabošanai, cīņai pret vispārējo un profes. saslimstību, darba traumatismu. . veselības punkts pakļauts tuvākajai pilsētas poliklīnikai un darbojas tās vadībā. Atkarībā no rūpniecības nozares un strādājošo skaita attiecīgajā uzņēmumā iekārto feldšera veselības punkts (ne mazāk kā 500 strādniekiem). veselības punkts personāls veic arī plānveida ārstn. un profilaktiskus, san. hig. un pretepidēmiskus pasākumus: nodrošina strādājošo ierašanos poliklīnikā uz periodiskām med. apskatēm un dispanserizāciju; kontrolē, kā administrācija pilda ceha ārsta un san. epid. stacijas norādījumus par san. hig. apstākļu uzlabošanu un atsevišķu strādnieku pārcelšanu citā darbā; izdara profilaktiskās potēšanas; novēro personas, kas bijušas saskarē ar inf. slimniekiem; veic san. izglītības darbu; apmāca strādājošos pirmās med. palīdzības sniegšanā; analizē saslimstību un traumatismu un kopā ar administrāciju un arodbiedrības organizāciju izstrādā pasākumus saslimstības un traumatisma mazināšanai. Ar telpām, mēbelēm un instrumentiem medicīnas punktu nodrošina uzņēmums vai mācību iestāde, kurā tas organizēts.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru