PSIHOPROFILAKSE

Skaidrojums: gr. psychē dvēsele + prophylaktikos pasargājošs ( prophylassein laikus veikt aizsardzības pasākumus

vispārējās profilakses nozare, kas aptver pasākumus psih. slimību novēršanai. Izšķir individuālo (personiskās higiēnas ievērošana sadzīvē un ražošanā) un sociālo PSIHOPROFILAKSE (pasākumi sabiedrības veselības saglabāšanai). PSIHOPROFILAKSE cieši saistīta ar psihohigiēnu. PSIHOPROFILAKSE uzdevums ir nepieļaut saslimšanu (absolūtā, primārā PSIHOPROFILAKSE), novērst slimības sākumformu tālāko attīstību un recidīvus slimībai ar remitējošu gaitu (relatīvā, sekundārā PSIHOPROFILAKSE); šai nolūkā nepieciešams novērst kaitīgu ārējo faktoru iedarbību uz organismu, slimību agri diagnoscēt un laikus sākt ārstēšanu. Absolūtā PSIHOPROFILAKSE attiecas uz visiem iedz. un ir saistīta ar valsts mēroga pasākumiem cīņā pret inf., intoksikāciju, kaitīgiem ārējās vides faktoriem; relatīvā PSIHOPROFILAKSE — uz personām, kuras bijušas pakļautas kaitīgu faktoru iedarbībai (bojājumi embrionālās attīstības periodā, nelabvēlīgi iedzimtības faktori u.c. apstākļi, kas varētu izraisīt psih. slimību). Psihoprofilaksē ietilpst daudzi kompleksi pasākumi: nervu sistēmas psihol. un fiziol. pētījumi, kuros novērtē, kādas pārmaiņas tajā rada dažādu ārējo apstākļu ietekme (fiz. un psih. piepūle); ārējās vides un darba apstākļu izpēte; noteiktu iedz. grupu med. apskates (noteiktu profesiju darbiniekiem, skolēniem); iegūto statistikas datu analīze; slimības agrīno pazīmju atklāšana un savlaicīga ārstēšana; san. izglītības darbs; dispanseru, dienas stacionāru, sanatoriju, atpūtas namu iekārtošana un izmantošana. Ar PSIHOPROFILAKSE nodarbojas ārsti, gk. higiēnisti, pediatri, psihiatri un pedagogi. Galv. nozīme PSIHOPROFILAKSE pasākumu realizēšanā ir psihoneiroloģiskajiem dispanseriem (regulāras profilaktiskās apskates), laulības konsultācijām, ģenētiskajām konsultācijām, logopēdijas kabinetiem. Bērniem, kam ir atsevišķu funkciju traucējumi, organizē īpašu apmācību. Psihiski slimu cilv. readaptācijā un rehabilitācijā nozīme ir speciālām darbnīcām, pareizai darba izvēlei un darba rekomendācijām. Reizē ar sociālajiem apstākļiem psih. slimību novēršanā liela nozīme ir audzināšanai un normālām attiecībām ģimenē un darbā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru