ūdens tvaiku daudzums gaisā. Ūdens tvaiki gaisā ir vienmēr. Galvenie GAISA MITRUMS radītāji ir lielas ūdenstilpes (okeāni, jūras, lielas upes un ezeri), daudz ūdens tvaiku gaisā paceļas arī no nelielām upītēm, dīķiem, mitras augsnes, zaļajiem augiem. Slēgtās telpās GAISA MITRUMS palielinās sakarā ar cilv. dzīvības norisēm — pieaudzis cilv. caur plaušām diennaktī izdala apm. 350 g, bet caur ādu — apm. 600 g ūdens tvaiku. Telpās GAISA MITRUMS palielinās, kad gatavo uzturu, mazgā veļu utt. Rūpniecības uzņēmumu darba telpās (piem., tekstilfabriku krāsošanas cehos) palielinātu GAISA MITRUMS rada tehnoloģiskie procesi. Absolūtais GAISA MITRUMS rāda, cik daudz ūdens tvaiku atrodas vienā m3 gaisa; to mērī g/m3. Maksimālais GAISA MITRUMS rāda, kāds ūdens tvaiku daudzums (g) attiecīgajā t piesātina 1 m3 gaisa; mērī g/m3. Relatīvais GAISA MITRUMS ir procentuālā attiecība starp absolūto GAISA MITRUMS un maksimālo GAISA MITRUMS; relatīvais GAISA MITRUMS rāda, cik tuvu attiecīgā gaisa absolūtais mitrums ir maksimālajam GAISA MITRUMS tajā pašā . ļoti mitrā laikā, piem., miglā, relatīvais GAISA MITRUMS ir 100% . Relatīvais GAISA MITRUMS palielinās, pazeminoties gaisa t, piem., vasaras rītos, kad gaisa ir zema, rodas rasa. Jūras tuvums un lielais augsnes mitrums LPSR visu gadu rada palielinātu GAISA MITRUMS: piekrastē 190, pārējos rajonos — 150 dienas gadā relatīvais GAISA MITRUMS dienā pārsniedz 80% . Vismazākais GAISA MITRUMS ir pavasarī, kad atsevišķās saulainās dienās relatīvais GAISA MITRUMS samazinās līdz 25—30% . GAISA MITRUMS ietekme uz cilv. organismu ir atkarīga no gaisa . Ja GAISA MITRUMS liels un t zema, pastiprinās organisma siltumatdeve gk. ar siltuma vadīšanu, jo gaiss, kās atrodas apģērba porās, kļūst mitrs un labi vada siltumu; cilv. siltumsajūta pasliktinās, iespējama saaukstēšanās. Ja t augsta un GAISA MITRUMS liels, sviedri no cilv. ādas virsmas neiztvaiko, jo gaisā jau ir daudz ūdens tvaiku, tiek apgrūtināta siltumatdeve; organisms pārkarst, var iestāties pat karstuma dūriens. Neliels GAISA MITRUMS, ja zema, nepatīkamu sajūtu cilvēkam nerada. Ja ir augsta gaisa t un neliels GAISA MITRUMS, organisms pastiprināti izdala ūdeni, izžūst gļotāda, ir grūti elpot, rodas sauss klepus, piesmok balss. Dzīvojamās un darba telpās ieteicamais relatīvais GAISA MITRUMS ir 30—-60% , optimālais 45—50% . GAISA MITRUMS nosaka ar psihrometru, bet ilgstoši un nepārtraukti GAISA MITRUMS maiņu reģistrē ar higrogrāfu.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru