sabiedriska audzināšanas iestāde bērniem 3—7 g. vecumā.

BĒRNUDĀRZS iekārto atbilstoši pirmsskolas bērnu iestāžu prasībām. Var būt dienas BĒRNUDĀRZS, kurā bērni uzturas tikai pa dienu, kamēr vecāki darbā, vai arī diennakts BĒRNUDĀRZS, kurā bērni dzīvo visu vecāku darba ned. Bērnu audzināšanā, mācīšanā un veselību veicinošajos pasākumos bērnudārzā tiek ievērots pēctecības un pakāpenības princips — tiek nostiprinātas un attīstītas iemaņas, kuras bērns ieguvis mazbērnu novietnē un ģimenē. BĒRNUDĀRZS darba pamatā ir audzēkņu vecumam atbilstošs dienas režīms. Bērnus pēc vecuma sadala grupās; jaunākā grupa — 3 līdz 4 g., vid. grupa — 4 līdz 5 g., vecākā grupa — 6 līdz 7 g.

Visu grupu audzēkņu dienas režīmā galvenie darbības veidi ir rotaļas, nodarbības (3 g. veciem bērniem nodarbību ilgums 10—15 min., 6—7 g. veciem 25—30 min.), pastaigas svaigā gaisā, elementāro darba iemaņu apgūšana, ēdienreizes, miegs. Darbā ar jaunākās grupas bērniem īpaši rūpējas par bērnu norūdīšanu, kustību attīstību, higiēnas iemaņu ieaudzināšanu, pareizas izrunas apgūšanu, iepazīstina ar dabu, cenšas izraisīt interesi par mūziku, zīmēšanu utt. Vid. grupas bērniem turklāt vēl māca būt patstāvīgiem, apkopt sevi un apģērbties, izpildīt vienkāršus uzdevumus, piem., uzklāt galdu, apkopt puķes, pabarot dzīvniekus dzīvās dabas stūrītī utt.

Sagatavošanas grupas audzēkņus sagatavo mācībām skolā, viņiem māca organizētību, uzticēto uzdevumu izpildi. Sastādot BĒRNUDĀRZS audzēkņu dienas režīmu, raugās, lai nodarbības mītos ar atpūtu. Pareizs dienas režīms sekmē bērnu fiz. un garīgo attīstību. BĒRNUDĀRZS par pilnīgu režīma izpildi gādā BĒRNUDĀRZS personāls. Tajā laikā, kad bērns atrodas mājās, BĒRNUDĀRZS audzēkņu vecākiem jārūpējas par dienas režīma galv. prasību ievērošanu mājas apstākļos (ēdienreizes, pastaigas, miegs).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru