1984.gada informācija morāles principi, kas nosaka medicīnas darbinieku pienākumus pret sabiedrību, Dzimteni, attieksmi pret pacientiem un medicīnas darbinieku savstarpējās attiecības.
Jēdzienā «ārsta ētika» ietilpst arī medicīnas deontoloģija, kas PSRS ietver medicīnas darbinieku rīcības principus, viņu pienākumu sniegt maksimāli noderīgu med. palīdzību, ievērot ārsta noslēpumu un citas ĀRSTA ĒTIKA prasības. ārsta pienākums ir visas savas zināšanas un uzmanību veltīt slimnieka ciešanu mazināšanai, viņa veselības atjaunošanai, sarunās ar kolēģiem un pacientiem saudzēt slimnieka psihi (jatrogēnija).
Kapitālistiskajā sabiedrībā ĀRSTA ĒTIKA atspoguļo pārdevēja un pircēja attiecības, ārsta prakses tiesības pērk un pārdod, ārsta materiālā labklājība atkarīga no slimnieku maksātspējas; medicīnas darbinieka morāles principus bieži vien neļauj ievērot šķiriskās pretrunas, sociālās, politiskās, ideoloģiskās un rasu barjeras.
Pad. ārsts ne tikai ārstē slimniekus, bet arī novērš slimības, rūpējas par augstu san. kultūru. ārsts ir ne tikai savas nozares speciālists, bet arī Komunistiskās partijas ideju paudējs, sab. darbinieks. Pad., medicīnas darbinieku tiesības un pienākumus reglamentē PSRS un savienoto republiku likumi par veselības aizsardzību. Starptautisko deontoloģijas kodeksu apstiprinājusi Starptautiskā ārstu biedrība Ženēvā 1949. gadā).
  • Komentāri: 1 no 1
2017-11-13 02:04:23

ooooooo

Ārsts ir ne tikai savas nozares speciālists, bet arī Komunistiskās partijas ideju paudējs, sab. darbinieks. Pad., medicīnas darbinieku tiesības un pienākumus reglamentē PSRS un savienoto republiku likumi par veselības aizsardzību. Starptautisko deontoloģijas kodeksu apstiprinājusi Starptautiskā ārstu biedrība Ženēvā 1949. gadā).

Pievienot komentāru