TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE


dažādu med. un biol. rakstura objektu vai rakstisku materiālu izmeklēšana (pētīšana) un attiecīga atzinuma došana krimināllietās vai civillietās. TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE veic tiesu medicīnas speciālists tiesas vai izmeklēšanas iestāžu uzdevumā. Saskaņā ar LPSR Kriminālprocesa kodeksa 59. pantu TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE ir obligāta, kad jānoskaidro nāves cēlonis, miesas bojājuma raksturs, kādas personas vecums. TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE izdara gandrīz visos gadījumos, kad izmeklē lietas par noziegumiem pret personu, par nelikumīgu ārstēšanu u.c. Civillietās TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE dažreiz izdara laulības šķiršanas, alimentu piedzīšanas u.c. gadījumos. PSRS izveidots īpašs tiesu medicīnas dienests, kas sadarbojas ar juridiskajām iestādēm, kā arī ves. aizs. iestādēm, sniedzot tām efektīvu palīdzību ārstn. un profilakses darba pilnveidošanā. LPSR Veselības aizsardzības ministrijas ietvaros pastāv Republikas TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE birojs, kas ir TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZE organizatoriskais un metodiskais centrs republikā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru