medicīnas disciplīna, kas aptver biol. un med. rakstura jautājumus, ar kuriem jāsastopas juridiskajā praksē. Tā cieši saistīta ar traumatoloģiju, toksikoloģiju, ginekoloģiju u.c. medicīnas nozarēm. TIESU MEDICĪNA aplūko gk. jautājumus, kas saistīti ar dažādu ārējās vides faktoru (meh., ķīm., termisku, biol. u.c.) radītiem veselības traucējumiem un nāvi. īpašu vietu TIESU MEDICĪNA ieņem dažādu biol. rakstura lietisku pierādījumu (asins, spermas, siekalu palieku, matu u.c. organisma sastāvdaļu vai izdalījumu) izpēte. TIESU MEDICĪNA ietver arī vecuma, paternitātes, slimību simulācijas, vispārējā veselības stāvokļa noteikšanu, jautājumus, kas skar cilv. dzimumfunkcijas un dzimumattiecību sfēru, u.c. tieslietās svarīgas problēmas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru