praktiska un teorētiska medicīnas nozare, kas risina fiz. kultūras un sp. problēmas. Tā pētī fiz. kultūras un sp. ietekmi uz organismu, pamato fiz. vingrinājumu metodiku dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem, pētī ārējās vides apstākļu ietekmi uz fiz. vingrinājumu efektivitāti u.tml. Sporta medicīna apvieno vairākas disciplīnas — sp. morfoloģiju, sp. fizioloģiju, sp. bioķīmiju, sp. traumatoloģiju, medicīnisko kontroli, sp. higiēnu, sporta farmakoloģiju un sportistu darba spēju atjaunošanas med. sistēmu. Padomju Savienībā SPORTA MEDICĪNA praktiskos uzdevumus veic PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības ministriju iestādes — fizkultūras dispanseri, mācības iestāžu un uzņēmumu medicīnas daļas un kabineti, kā arī fiz. kultūras un sp. komiteju sistēmas medicīniskais dienests — ārstu kabineti sp. skolās un bāzēs, izlases komandu ārsti u.c. Teorētiskos jautājumus pētī zin. pētniecības iestādēs un fiz. kultūras institūtos.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru