bālāki vai spilgtāki redzes un dzirdes tēli, kas parādās miegā sakarā ar atsevišķu galvas smadzeņu apvidu pastiprinātu darbību, kamēr plaši smadzeņu apvidi, kas saistīti ar apziņu, atrodas kavēšanas stāvoklī.

Sapņos visbiežāk parādās un visspilgtāk izteikti redzes tēli, mazāk — dzirdes tēli. SAPŅI visintensīvāki ir t.s. ātrā miega stadijā. Vienlaikus ar SAPŅI notiek neapzinātas acu ābolu kustības, kas ir objektīvs SAPŅI pārdzīvojuma rādītājs. Cilv., kas pamodināts acu ābolu kustību laikā, parasti labi atceras nupat sapņoto un var to atstāstīt.

Miega periodi, kuros cilv. redz SAPŅI, ilgst, apm., 20 min.; tie pagarinās miega beigu posmā. Šādi bagāti miega periodi atkārtojas ik pēc 1—l.5 st., tā kā vienā naktī SAPŅI redzam apm. 2 stundas.

SAPŅI tēli veidojas no pieredzes fragmentiem kā to vairāk vai mazāk sagrozīts, dažkārt pilnīgi izķēmots vai gluži fantastisks savārstījums. Miegā atsevišķi pieredzes fragmenti tiek aktivēti un izrauti no kopsakara. Gadījumos, kad aktivējas lielāki pieredzes kompleksi, SAPŅI var brīžiem iegūt zināmu sakarīgumu. Kādreiz piedzīvoti un sen aizmirsti notikumi vai iespaidi, kas pieredzē nekad nav nonākuši līdz apziņai, miegā var aktivēties un iekļauties loģiski nesakarīgās SAPŅI tēlu kombinācijās.

SAPŅI var būt intelektuāls vai emocionāls raksturs. SAPŅI sižeti, emocionālā ievirze un spilgtums atkarīgi no cilv. personības īpatnībām un pārdzīvojumiem, no nervu darbības dinamikas smadzenēs, īpaši tās, kas ir pamatā zemapziņas procesiem; piem., bieži lidojumi vai kritieni SAPŅI var norādīt, ka cilv. psihē svarīga nozīme spēcīgām, dzīvē nepiepildītām tieksmēm.

Krāsaini SAPŅI liecina par spilgti tēlainu pasaules uztveri, turpretī daudz biežāk sastopamie melnbaltie SAPŅI — par lietišķāku domāšanas veidu. SAPŅI veidošanos ietekmē organisma iekšējās vides un skeleta muskulatūras kairinājumi, piem., pēkšņa muskuļu un cīpslu atslābšana, kas bieži vērojama ātrā miega stadijā, var provocēt SAPŅI kritienu bezdibenī vai pacelšanos gaisā.

Atsevišķos gadījumos, it īpaši, ja noteikts SAPŅI sižets sistemātiski atkārtojas, SAPŅI satura zinātniska analīze var norādīt uz cilv. personības īpatnībām, nervu sistēmas un visa organisma funkcionālo stāvokli, neatklātu hron. slimību.
  • Komentāri: 1 no 1
2009-01-04 11:21:16

aņuks

Atnāk vīrs pie psihoterapeita un sūdzas:
- Dakter es katru nakti redzu vienu un to pašu sapni. Atnāk pie manis rūķītis un saka: "Konrād, ejam čurrrāt!". Un tad es piečurāju gultu.
- Nākošreiz, kad redzēsiet šo sapni pasakiet rūķītim, ka esat jau pačurājis.

Konrāds nākošā naktī atkal redz rūķīti, kurš saka:
- Konrād, ejam čurrrāt!
- Negribu, es jau pačurāju.
- Nu tad ejam kakkkāt!

Pievienot komentāru