SANITĀRIE POSTEŅI (1984.gada informācija)


Sarkanā Krusta biedrības biedru sab. grupas rūpnīcās, kolhozos un pad. saimniecībās, iestādēs un mācību iestādēs; civilās aizsardzības medicīnas dienesta formējumi. SANITĀRIE POSTEŅI (1984.gada informācija) uzdevums — sniegt pirmo med. palīdzību traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā, palīdzēt veselības aizsardzības iestādēm sanitāri profilaktiskajos un epidēmiju apkarošanas pasākumos. Sanitārajā postenī parasti ir 4 cilvēki (priekšnieks un 3 locekļi). Viņus apmāca pēc vienotas programmas, ko apstiprinājusi PSRS Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību savienības izpildkomiteja, PSRS Civilās aizsardzības štābs un PSRS veselības aizsardzības ministrija. Ar inventāru sanitāros posteņus apgādā iestādes un uzņēmumi, kuros posteņi organizēti. Lai papildinātu SANITĀRIE POSTEŅI (1984.gada informācija) locekļu zināšanas, regulāri notiek treniņi un sacensības.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru