SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija)


civilās aizsardzības medicīnas dienesta formējumi rūpniecības uzņēmumos, iestādēs, kolhozos un pad. saimniecībās, augstākajās un vid. speciālajās mācību iestādēs. To uzdevums ir sistemātiski veikt sanitāros, veselības nostiprināšanas un profilakses pasākumus iedz. vidū. SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija) organizē saskaņā ar civilās aizsardzības plāniem organizāciju, uzņēmumu un mācību iestāžu vadītāji kopā ar Sarkanā Krusta biedrības pirmorganizācijām. Sanitārajā kopā parasti ir 24 cilv. (kopas komandieris, politiskais vadītājs, sakarnieks, kas arī ir saimniecības pārzinis, šoferis un 5 posmi, katrā posmā 4 cilv.). Atsevišķus posmus vada posma komandieris. SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija) personālsastāvu sagatavo pēc vienotas programmas, ko apstiprinājusi PSRS Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību savienības izpildkomiteja, PSRS Civilās aizsardzības štābs un PSRS veselības aizsardzības ministrija. Ar inventāru SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija) apgādā iestādes un uzņēmumi, kuros kopas organizētas. Sarkanā Krusta biedrības komitejas kopā ar civilās aizsardzības un veselības aizsardzības iestādēm regulāri organizē SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija) skates, treniņus, mācības un sacensības, lai paaugstinātu SANITĀRĀS KOPAS (1984.gada informācija) praktiskās sagatavotības līmeni.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru