REHABILITĀCIJA medicīnā

Skaidrojums: lat., re, priedēklis ar nozīmi «atkal» + habilitas derīgums

pasākumu komplekss, kura mērķis ir pasargāt slimnieku no iespējamas invaliditātes, kā arī dot iespēju atgūt maksimālu fiz., garīgo, profes., sociālo un ekonomisko pilnvērtību, ja viņš īslaicīgi vai paliekoši (invaliditāte) zaudējis darbaspēju. REHABILITĀCIJA medicīnā nepieciešama daudzu slimību gadījumā (traumatiskie locekļu bojājumi, traumatiskie un netraumatiskie CNS un perifēriskās nervu sistēmas bojājumi, kustību aparāta iekaisumi un deģeneratīvās slimības, elpošanas orgānu, sirds un asinsvadu slimības). REHABILITĀCIJA medicīnā procesā lieto ārstnieciskus, ar profesiju saistītus pedagoģiskus pasākumus un sociālekonomiskus pasākumus. Ārstn. REHABILITĀCIJA medicīnā izmanto ārstn. uzturu, fizioterapiju un ārstn. fizkultūru, darba terapiju, psihoterapiju, medikamentozo terapiju. Ar profesiju saistīto pedagoģisko pasākumu uzdevums ir slimnieka (invalīda) pārkvalificēšana, apmācīšana. Sociālekonomiskie pasākumi, piem., ir sociālā nodrošināšana, pārcelšana citā darbā.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru