biol. vai tehniskas sistēmas regulācija ar šās sistēmas darbības rezultātiem. Tā, piem., ledusskapja atdzesēšanas agregāta darbība notur skapī paredzētajā augstumā: tiklīdz tā krītas zem noteiktās t, piem., +2°, attiecīga uztveres ierīce par to signalizē agregātam, kura darbība pavājinās vai izslēdzas, bet, līdzko t skapī sāk atkal celties un pārsniedz noteikto t, agregāta darbība atjaunojas. Līdzīgi funkcionējoši, tikai sarežģītāki fiziol.

PAŠREGULĀCIJA mehānismi uztur optimālu ķermeņa t, optimālu skābekļa, ogļskābās gāzes, glikozes, fermentu, hormonu u.c. vielu daudzumu asinīs, optimālu asinspiedienu, sirdsdarbības un elpošanas ritmu, muskuļu un cīpslu iestiepumu utt. Tā, piem., apstākļos, kad ķermenis ārējā vidē strauji atdziest, pazeminās arī asiņu , ko uztver galvas smadzeņu regulācijas centrs: tiklīdz asiņu t kļūst zemāka par dzīvības norisēm optimālo t, tūlīt tiek reflektoriski sašaurināti ādas asinsvadi, samazināta sviedru sekrēcija un tādējādi ierobežota siltumatdeve, bet, ja nepieciešams, tiek pastiprināta arī vairogdziedzera, aknu un muskuļu aktivitāte, paaugstināta vielmaiņa un tādējādi palielināta siltuma ražošana. Asiņu t atkal ceļas; līdzko tā pārsniedz optimālo t, ar attiecīgo nervu centru starpniecību reflektoriski tiek pastiprināta siltumatdeve un ierobežota siltuma ražošana.

PAŠREGULĀCIJA notiek ar īpašiem regulācijas kontūriem, kuru būtiska sastāvdaļa ir atgriezeniskā saite. Biol. sistēmās — organismā, orgānu sistēmās, atsevišķos orgānos un audos šo kontūru veido nervu centri, receptori, nervu ceļi, iekšējās sekrēcijas dziedzeru izdalītie hormoni, asinis, kas tos pārnēsā, regulējamie orgāni. Visi regulācijas kontūri savstarpēji pakārtoti un apvienoti kopīgā sistēmā. Katram kontūrām, kas pārvalda kādu organisma funkciju, ir savs specifisks svārstību diapazons, t.s. uzdotais lielums, kura robežās jānotur regulējamā funkcija. Tiklīdz funkcijas svārstības (piem., asins t svārstības) pārsniedz šo diapazonu, t.i., novirzās no uzdotā lieluma, šo novirzi uztver kontūra receptors (piem., termoreceptori smadzeņu nervu centros), kas signalizē attiecīgiem koriģējošiem mehānismiem (piem., siltuma ražotājiem vai atdevējiem), kuri ar koriģējošu ietekmi (piem., muskuļu aktivitātes palielināšanu un papildu siltuma producēšanu) novērš regulējamās funkcijas novirzi, tuvinot to uzdotajam lielumam (↑ arī nervu sistēmas pašregulācija).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru