OBSERVACIJA medicīnā

Skaidrojums: lat. observatio novērošana

— veselu cilv. med. novērošana pēc saskares (kontakta) ar holeras, mēra vai baku slimnieku. OBSERVACIJA medicīnā ir viens no PSRS teritorijas san. aizsardzības pasākumiem. OBSERVACIJA medicīnā veic speciāli iekārtotās telpās — observatorā. OBSERVACIJA medicīnā ilgums atkarīgs no attiecīgās slimības garākā inkubācijas perioda. Observatorā ievietotās personas medicīniski novēro, iztaujā, mērī t, laboratoriski izmeklē, izdara steidzamo profilaksi. Ja konstatē, ka novērojamā persona ir saslimusi, to izolē (↑ izolācija, slimnieku), bet ar slimnieku saskarē bijušo cilv. vidū veic pretepidēmijas pasākumus; OBSERVACIJA medicīnā laiku attiecīgi pagarina. Pie OBSERVACIJA medicīnā pieder arī transporta līdzekļu, bagāžas un kravas san. apstrāde (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija). OBSERVACIJA medicīnā organizē vietējās san. epid. stacijas.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru