var būt piedzimta vai agrā bērnībā iegūta dzirdes orgāna bojājuma (kurlmēmums) vai arī runas centru bojājuma sekas. MĒMUMS 1 ā 1 i j a — nepietiekami attīstīta runa vai pilnīgs runas trūkums bērniem ar normālu dzirdi. Cēlonis ir runas centru bojājums, kas radies bērna embrionālās attīstības laikā, vai arī smadzeņu slimības un traumas, kuras bērns pārcietis līdz 2—3 g. vecumam (t.i., pirms sācis runāt). Ar to alālija atšķiras no alāzijas, kad cilvēkam zūd jau izveidojusies runa (piem., galvas smadzeņu satricinājuma, kontūzijas, audzēja vai insulta radīta galvas smadzeņu bojājuma dēļ).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru