dzīva cilv., līķa, atsevišķu orgānu, izdalījumu u.tml. vispusīga med. izmeklēšana, ko veic attiecīgajā medicīnas nozarē speciāli sagatavoti ārsti. Izšķir vairākus MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE veidus: darbaspēju MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE (nosaka pārejošu darbnespēju un ilgstošu darbnespēju jeb invaliditāti; ↑ arī darba ekspertīzes ārstu komisija), kara MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE (nosaka derīgumu karadienestam), tiesu medicīnas ekspertīzi, san. ekspertīzi (kontrole pār apkārtējās vides san. epid. stāvokli u.c).
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru