INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI


tiek lietoti par papildinājumu veselības aizsardzības pasākumiem pret kaitīgajiem arodiaktoriem. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI ietilpst speciāls darba apģērbs, aizsargbrilles, aizsargmaskas, gāzmaskas un respiratori, prettrokšņa līdzekļi, ziedes un pastas. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI tiek izsniegti bez maksas. Speciāls darba apģērbs pasargā cilvēku no veselībai kaitīgu ražošanas apstākļu ietekmes (ķīm. vielas, augsta un zema t, elektriskā strāva, dažāda veida elektromagnētiskais lauks un starojums). Speciālais darba apģērbs nedrīkst apgrūtināt kustības darba laikā, ne arī traucēt organisma termoregulāciju. To gatavo no higiēnas prasībām atbilstoša materiāla (kokvilnas auduma, gumijas drānas, ugunsdrošām šķiedrām caurausta brezenta u.c.). Pie speciālā darba apģērba pieder arī apavi un cimdi. Aizsargbrilles (↑. attēlu rakstā brilles) pasargā acis no fizikālām un ķīm. traumām. Aizsargbrilles nedrīkst sašaurināt redzes lauku un traucēt darbā. Sejas un acu aizsargāšanai lieto arī dažādas aizsargmaskas, metāla tīkliņus, aizsargekrānus. Respiratori un gāzmaska s ir filtrējoši un izolējoši. Filtrējošos respiratoros, kas paredzēti elpošanas orgānu pasargāšanai no putekļiem un dūmiem, lauks, ķimikālijām (izsējot minerālmēslus, kodinot sēklas, apmiglojot un apputinot augus), gaiss tiek attīrīts filtros (vates, filca, kartona u.c. filtros). Vienkāršākie INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI pret putekļiem ir vatesmarles un auduma apsēji. Gāzmaskas paredzētas elpošanas orgānu, sejas un acu pasargāšanai no dažādu indīgu ķīm. vielu iedarbības. Filtrējošās gāzmaskās saindētais gaiss no kaitīgiem piemaisījumiem tiek attīrīts filtros, kuru materiāls atkarīgs no attīrāmās ķīm. vielas. Izolējošās gāzmaskās un respiratoros elpošanas orgāni tiek pilnīgi izolēti no apkārtējās vides gaisa. Cilv. ieelpo skābekli, kas atrodas pašā gāzmaskā vai respiratorā. Gāzmaskā notiek arī izelpotā gaisa attīrīšana no ogļskābās gāzes un mitruma. Izolējošās gāzmaskas drīkst lietot tikai pēc speciālas instrukcijas apgūšanas un trenēšanās. Prettrokšņa līdzekļus — antifonus lieto pret trokšņa iedarbību. Izšķir iekšējos antifonus — īpašus vates, marles u.c. materiāla ieliktņus ausīs — un ārējos antifonus — austiņas, spilventiņus, kas nosedz auss gliemežnīcu. Ādas INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI pret dažādām ķīm. vielām (naftas produkti, skābes, sārmi, eļļas, lakas u.c.) ir speciālas ziedes un pastas. Cilvēkiem, kas lieto INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI, jāzina to lietošanas, kopšanas un glabāšanas noteikumi. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI laikus jālabo un jātīra.
  • Komentāri: 0 no 0

Pievienot komentāru